เว็บไซต์อารมณ์กลอน เว็บไซต์สำหรับผู้มีกลอนในหัวใจ..

บทกลอนไพเราะ => กลอนให้แง่คิด => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 28 เมษายน, 2557, 11:58:22 AMหัวข้อ: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 28 เมษายน, 2557, 11:58:22 AM
(http://upic.me/i/07/ry99b.jpg) (http://upic.me/show/50765508)
(ขอขอบคุณภาพจาก baipak.blogspot.com)  


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 06 พฤษภาคม, 2557, 12:25:17 AM
(http://upic.me/i/6a/4fn5v.jpg) (http://upic.me/show/50884474)
(ขอขอบคุณภาพจาก aofsuwit.wordpress.com)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 13 พฤษภาคม, 2557, 12:22:09 AM
(http://upic.me/i/gk/zc1qg.jpg) (http://upic.me/show/51000175)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 13 พฤษภาคม, 2557, 03:56:31 PM
วิสาขปุณณมีบูชา

๑  ๐  วิสาขปุณณมีบูชา     พระพุทธศาสนา     ปรมัตถ์ศรัทธาสาธุชน
    คราเพ็ญเดือนหกศกดล     กาลสามมงคล     พ้องตรงองค์พุทธพิสุทธิ์ใส
    ประสูติเอกองค์กุมาร     ตรัสรู้ปรินิพพาน     เรืองรัตน์สัจธรรมประจำใจ
    สองพันหกร้อยปีชัย      ศาสน์คู่ชาวไทย      สรณะประพฤติสืบมา

๒  ๐  น้อมนมัสการบูชา     องค์พระศาสดา     ดุจดวงประทีปโลกธรรม
     พระกรุณาคุณยิ่งล้ำ      สรรพสัตว์พ้นกรรม     พ้นทุกข์สารพันปัญหา
     พระปัญญาคุณไพสิฐ     อริยสัจสัมฤทธิ์     เปิดจิตต์สายกลางปฏิปทา
     พระบริสุทธิคุณบุญญา       ปล่อยวางอัตตา    เท่าเทียมเปี่ยมธรรมกำจร

๓  ๐  ดวงหทัยผ่องแผ้วบูชา      น้อมนบสักการ์       ส่องไสวไฟโคมชัชวาล
     โกมุทบุษบาพุ่มพาน     อารามโอฬาร      พรูพรายพระธรรมคำสอน
     คฤหัสถ์บรรพชิตบำเพ็ญ      ขจัดทุกข์เข็ญ      พรั่งพร้อมน้อมนำธรรมาภรณ์
     อานิสงส์คงค่าสถาวร      พุทธะคุณากร       สันติสุขสงบสวัสดิ์งาม ฯ
     
                                    พี.พูนสุข
                           ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖
                                     "วันวิสาขบูชา"

*ขอบคุณรูปแบบ   "กาพย์กลอนฉบัง ๑๖"    แนวคิดใหม่ของคุณ Orion264(มือขวา)
http://www.klonthaiclub.com/index.php?topic=24332.msg193821#msg193821


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 21 พฤษภาคม, 2557, 06:20:20 AM
(http://upic.me/i/b0/gcvob.jpg) (http://upic.me/show/51119812)
(ขอบคุณภาพจาก watnawamin.org)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 28 พฤษภาคม, 2557, 12:05:19 AM
(http://upic.me/i/12/zo21s.jpg) (http://upic.me/show/51220553)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 05 มิถุนายน, 2557, 02:25:03 AM
(http://upic.me/i/a5/le110.jpg) (http://upic.me/show/51338685)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 มิถุนายน, 2557, 05:47:29 AM
(http://upic.me/i/8f/ovwij.jpg) (http://upic.me/show/51435393)
(ขอบคุณภาพจาก Wallpaper Chaiware.com)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 มิถุนายน, 2557, 01:54:54 AM
(http://upic.me/i/1q/l9d3s.jpg) (http://upic.me/show/51551612)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 26 มิถุนายน, 2557, 12:10:10 AM
(http://upic.me/i/b3/es1v..jpg) (http://upic.me/show/51634592)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 กรกฎาคม, 2557, 12:46:50 AM
(http://upic.me/i/dj/vd4wo.jpg) (http://upic.me/show/51737866)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 กรกฎาคม, 2557, 12:00:22 AM
(http://upic.me/i/fc/9nzrk.jpg) (http://upic.me/show/51944982)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 26 กรกฎาคม, 2557, 12:35:57 AM
(http://upic.me/i/ji/2rhve.jpg) (http://upic.me/show/52041503)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 สิงหาคม, 2557, 12:26:13 AM
(http://upic.me/i/ik/kedr1.jpg) (http://upic.me/show/52149091)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 10 สิงหาคม, 2557, 05:41:08 AM
(http://upic.me/i/gu/uy7n3.jpg) (http://upic.me/show/52241815)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 18 สิงหาคม, 2557, 12:53:46 AM
(http://upic.me/i/ma/0q46t.jpg) (http://upic.me/show/52353782)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 สิงหาคม, 2557, 08:34:04 AM
(http://upic.me/i/34/3jdyk.jpg) (http://upic.me/show/52433538)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Wirin ที่ 24 สิงหาคม, 2557, 11:56:48 AM
:15: :15:
วันพระลดละกิเลส
เป็นเหตุแห่งห้วงมหันต์
หมกมุ่นครุ่นคิดติดพัน
ทุกวันเคล้าคลุกทุกข์ตรม

ลดได้ลดเถอะเปรอะเปื้อน
คำเตือนคำสอนเหมาะสม
ชาวพุทธดุจเพชรเม็ดกลม
เพาะบ่มกันมาช้านาน

วันนี้วันพระประเสริฐ
บังเกิดจิตแจ่มแช่มซ่าน
ผ่องผุดดุจทิพย์วิมาน
เบิกบานทานธรรมนำใจ
วิริน
๒๔/๘/๕๗
 :15: :15:


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 กันยายน, 2557, 02:09:15 AM
(http://upic.me/i/nr/3mv7a.jpg) (http://upic.me/show/52535300)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 01 กันยายน, 2557, 02:58:20 PM
กลอนหก

* จริงแท้    ทางธรรม   บ่งบอก
เตือนตอก   จิตให้       ไป่ถวิล
ยึดติด        แต่ของ     แผ่นดิน
แท้ทุก       สิ่งสิ้น       อนิจจัง  


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 16 กันยายน, 2557, 01:18:13 AM
(http://upic.me/i/bg/1tqpe.jpg) (http://upic.me/show/52734479)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 16 กันยายน, 2557, 01:18:59 AM
(http://upic.me/i/ju/6yxvx.jpg) (http://upic.me/show/52734482)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 16 กันยายน, 2557, 07:04:10 AM
................ รู้หน้าที่ 

...ทุกทุก ทิวาวาร      สุรีย์ขาน ขับแสง
สำแดง หน้าที่ตน       บบ่น บ่เลิกรา
ผาสุก มอบทุกผู้       รอบรู้ ฤ โง่เขลา
เทาเทา ฤ ขาวดำ      รวยล้ำ ฤ สุดจน
เตือนคน รู้หน้าที่       สละพลี กายกมล
ทุกข์พ้น สิแน่แท้       ละเลิก กิเลสแล้
ตัดสิ้น "ตัวกู"


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 23 กันยายน, 2557, 12:13:31 AM
(http://upic.me/i/2a/55n94.jpg) (http://upic.me/show/52825840)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 ตุลาคม, 2557, 12:20:31 AM
(http://upic.me/i/7l/7cyhg.jpg) (http://upic.me/show/52938254)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 01 ตุลาคม, 2557, 09:17:00 AM
....สุข ฤ ด้วยได้เสพ................สรรพ์ประสงค์   
สุข ฤ ชีพยืนยง.......................หยัดร้อย
สุข ฤ ศักดาคง........................คู่หวาด...ระแวงนอ
สุข ฤ เกียรติ ลับคล้อย.............ขบเขี้ยวสาป"สูญ"

....เสพสุข พูนล้นแต่................ตัณหา
เสพสุข อวดอวิชชา.................ชั่วช้า
เสพสุข โศกสลับมา.................มิหยุด
เสพสุข ได้โลกหล้า.................ฤ พ้นดับขันธ์


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 08 ตุลาคม, 2557, 01:04:23 AM
(http://upic.me/i/xc/0w96b.jpg) (http://upic.me/show/53029387)
ระหว่างเข้าพรรษาประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมอย่างไร เมื่อออกพรรษาก็ขอให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับ


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 16 ตุลาคม, 2557, 11:47:17 AM
(http://upic.me/i/5x/pcocx.jpg) (http://upic.me/show/53148434)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 19 ตุลาคม, 2557, 08:53:52 PM
....สบสุข กายจิตเอื้อ..............อารี
สบสุข ด้วยพ(ะ)ลี..................รับใช้
สบสุข ทุกกาลวิถี...................สถานถิ่น
สบสุข มั่นดีไว้.......................วุ่นสิ้นจิตไสว  

....พูนสุข ให้ทุกผู้..................เพียรผจญ...โลกย์นา
พูนสุข แด่ผองสกล................แกร่งสู้
พูนสุข สู่มรรคผล...................พิสุทธิ์จรัส
พูนสุข "ตัดตน"รู้....................รอดพ้นทุกขา

* ที่ใช้ พ(ะ)ลี เพราะมุ่งหมายให้เป็น
พลี [พะลี] น. การบวงสรวง เครื่องบวงสรวง ส่วย การบูชา
คือ ยกถวายการ "รับใช้ผู้อื่น" เป็นเครื่องบูชาแด่พระ

(ขออภัย หากไม่ใช่ "วันพระ" ของชาวพุทธ
ผมเป็นคริสต์ วันอาทิตย์ เราถือเป็น "วันพระ" เราไปโบสถ์ครับ)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 ตุลาคม, 2557, 06:59:27 AM
(http://upic.me/i/le/1y0wa.jpg) (http://upic.me/show/53226729)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 30 ตุลาคม, 2557, 12:16:46 AM
(http://upic.me/i/nk/wy6o7.jpg) (http://upic.me/show/53332978)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 06 พฤศจิกายน, 2557, 12:54:32 AM
(http://upic.me/i/2x/ooyt..jpg) (http://upic.me/show/53429356)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 พฤศจิกายน, 2557, 07:29:58 AM
(http://upic.me/i/0k/fxn7t.jpg) (http://upic.me/show/53532361)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 14 พฤศจิกายน, 2557, 08:47:30 PM
พระประสงค์ขอข้าฯ (โคลงสี่สุภาพ)


....ตกต่ำซ้ำเจ็บไข้..........พระพร

ตั้งสติร่ำไหว้วอน............ค่ำเช้า

มั่นใจเมื่อจากจร.............ลาโลก

พบพระสิ้นโศกเศร้า.........รอดพ้นไฟสุม....ยิ่งกลุ้มยิ่งบ่นซ้ำ.........อันตราย

พรพระจักห่างหาย...........มิช้า

ตั้งจิตมอบเจ็บตาย..........ในหัตถ์...พระเฮย

พระประสงค์ขอข้าฯ.........รับใช้มั่นเสมอ


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 21 พฤศจิกายน, 2557, 08:08:04 AM
(http://upic.me/i/uz/cwdyi.jpg) (http://upic.me/show/53620816)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 21 พฤศจิกายน, 2557, 08:42:03 AM
* ความหวังยังชีพให้..............ยืนยง
รมย์รื่นชื่นบรรจง...................แต่งแต้ม
ปรับแปงมุ่งมั่นคง..................ปฏิบัติ...ชอบเฮย
ธรรมประเสริฐแต่งข้าแฉล้ม.......จรัสล้ำ บ่ สลาย 


 รื่นรมย์ ว. สบายใจ บันเทิง
แปง = สร้าง


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 06 ธันวาคม, 2557, 12:08:46 AM
(http://upic.me/i/9c/eqw19.jpg) (http://upic.me/show/53804415)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 06 ธันวาคม, 2557, 12:10:58 AM
(http://upic.me/i/0s/pn41..jpg) (http://upic.me/show/53804421)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 ธันวาคม, 2557, 12:18:28 AM
(http://upic.me/i/5p/6jfh5.jpg) (http://upic.me/show/53908355)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 ธันวาคม, 2557, 12:10:04 AM
(http://upic.me/i/8q/k5tz5.jpg) (http://upic.me/show/53985210)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 20 ธันวาคม, 2557, 01:50:16 PM
Christmas is more than a day
at the end of the year.
More than a day of
joy and good cheer.

Christmas is really God’s
pattern for living.
To be followed each day
by unselfish giving.

Then peace on Earth
will come to stay.
When we live
Christmas everyday.


ที่มา : คำประพันธ์ “Christmas” ได้จากปกหลังของหนังสือ

“นพวารพระคริสตสมภพ” วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 20 ธันวาคม, 2557, 01:55:41 PM
....Christmas is more than a day at the end of the year.
More than a day of joy and good cheer.

....Christmas is really God’s pattern for living.
To be followed each day by unselfish giving.

....Then peace on Earth will come to stay.
When we live Christmas everyday.

*** มีผู้สงสัยรูปแบบของคำประพันธ์
จึงขอนำเสนอใหม่ครับ


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 21 ธันวาคม, 2557, 05:54:32 PM
คริสต์มาส รักเมตตา ทุกวัน (กลอนหก) *

...คริสต์มาส ใช่เพียง วันหนึ่ง
วารซึ่ง สิ้นปี นับขาน
ใช่วัน ประเภท เทศกาล
สำราญ แต่พวก พ้องพันธุ์

...แท้เป็น วันพระ สัญญา
เสด็จมา เพื่อเรา สุขสันต์
แบบอย่าง แห่งรัก อัศจรรย์
"รักกัน" คือทาง ชีวี

...ปฏิบัติ เถิดหนา ผองเรา
เคารพ ในสิทธิ์ ศักดิ์ศรี
ช่วยเหลือ ซึ่งกัน ด้วยยินดี
เป็นพ(ะ)ลี ที่ทรง บังเกิดมา

...โลกจัก ร่มเย็น เป็นสุข
ด้วยทุก คืนวัน นั่นหนา
ผองเรา มั่นใน มรรคา
คริสต์มาส รักเมตตา ทุกวัน

คริสต์มาส รักเมตตา ตลอดไป

พลี ๑ [พะลี] น. การบวงสรวง, เครื่องบวงสรวง, ส่วย, การบูชา, (ตามแบบมี ๕ คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ, อติถิพลี ต้อนรับแขก, เปตพลี ทําบุญอุทิศให้ผู้ตาย, ราชพลี ถวายเป็นหลวง มีเสียภาษีอากรเป็นต้น, เทวตาพลี ทําบุญอุทิศให้เทวดา, และแบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ ธรรมพลี อุทิศกุศลให้ และ อามิสพลี ให้สิ่งของ). (ป., ส. พลิ ว่า เครื่องบวงสรวง).
พลี ๒ [พฺลี] ก. เสียสละ เช่น พลีชีพเพื่อชาติ, บวงสรวงเชิญเอามา (ใช้แก่ยาสมุนไพร) เช่นไปพลียาที่ต้นเทียน คือ ไปบวงสรวงเก็บต้นเทียนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นเทียนมาทำยารักษาโรค.
พลี ๓ [พะลี] ว. มีกําลัง. (ป.).

* คำเกิน เนื่องด้วยต้องการขับร้องทำนองเพลงสากล

* ได้แรงบันดาลใจจาก Christmas everyday


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 28 ธันวาคม, 2557, 12:26:04 PM

(http://upic.me/i/m2/22uov.jpg) (http://upic.me/show/54085040)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 28 ธันวาคม, 2557, 03:37:47 PM
....องค์พระเจ้า......ทรงฤทธิ์........เกรียงไกร
อำนาจ................มิทรงใช้........ ขู่เข็ญ
ตรัสสอน.............ผองเรา...........รัก"เป็น"
ช่วยผู้.................ลำเค็ญ...........ร่ำวอน

....องค์พระผู้........เป็นเจ้า..........เฝ้าตรัส
เพียงหนึ่ง............บัญญัติ...........ย้ำสอน
“รักกัน................และกัน”..........พระพร
โอบเอื้อ...............อาทร.............ทุกคน


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 มกราคม, 2558, 01:39:31 AM
(http://upic.me/i/sk/6hcfn.jpg) (http://upic.me/show/54150178)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 มกราคม, 2558, 12:42:34 AM
(http://upic.me/i/pl/zx837.jpg) (http://upic.me/show/54232451)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 25 มกราคม, 2558, 11:07:57 AM
(http://upic.me/i/yk/e3o30.jpg) (http://upic.me/show/54385436)
(ลืมนำมาวางครับผม)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 มกราคม, 2558, 12:20:28 AM
(http://upic.me/i/47/5f57h.jpg) (http://upic.me/show/54405221)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 กุมภาพันธ์, 2558, 07:08:50 AM
(http://upic.me/i/vr/9fkcc.jpg) (http://upic.me/show/54485268)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 กุมภาพันธ์, 2558, 12:04:27 AM
(http://upic.me/i/x6/quv98.jpg) (http://upic.me/show/54588680)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 กุมภาพันธ์, 2558, 12:45:23 AM
(http://upic.me/i/0i/7a8bk.jpg) (http://upic.me/show/54652431)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ธนุ เสนสิงห์ ที่ 17 กุมภาพันธ์, 2558, 10:14:38 AM

สมชีวิตา คือความพอเพียง

อุฏฐานสัมปทา-ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการหาทรัพย์
อารักขสัมปทา-ถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้
สมชีวิตา-ใช้ชีวิต ให้พอสมกับฐานะแห่งตน


พระพุทธองค์ทรงสอนพุทธบริษัท
ให้รู้จักมัธยัสเป็นข้อใหญ่
เมื่อเพียรหามาได้ทรัพย์ใดใด
ต้องรู้รักษาไว้ให้จงดี

ครองตนตามฐานะละฟุ้งเฟ้อ
มิเผลอเรอทางอบายให้เสื่อมศรี
ถือเอาคุณธรรมนำชีวี
ดังภูมีท่านย้ำ "ความพอเพียง"


ธนุ  เสนสิงห์


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 17 กุมภาพันธ์, 2558, 08:31:47 PM
....พอเพียง.....คือชีวี..............มีสติ
ธรรมะผลิ........ทุกกาล............ทุกสถาน
ต่อตนเอง.......ผู้อื่น................ด้วยชื่นบาน
ปฏิบัติ...........รับ-เจือจาน.......อย่างสมควร

....แต่อย่า.......อย่าลืม............เหล่าเพื่อนผอง
จมทุกข์กอง.....ห่างเพียงพอ......ชีพผันผวน
จน-เจ็บจึง.......หวังใจ.............เพี่อนทั้งมวล
รีบรีบด่วน........รักแบ่งปัน.........กันและกัน


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 25 กุมภาพันธ์, 2558, 11:42:45 AM
(http://upic.me/i/68/36chs.jpg) (http://upic.me/show/54755348)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 มีนาคม, 2558, 10:06:33 AM
(http://upic.me/i/rz/1n99m.jpg) (http://upic.me/show/54913089)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 มีนาคม, 2558, 12:49:57 AM
(http://upic.me/i/j7/2h1ut.jpg) (http://upic.me/show/54980217)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 มีนาคม, 2558, 08:06:08 AM
(http://upic.me/i/wd/yncyi.jpg) (http://upic.me/show/55057294)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 เมษายน, 2558, 02:48:11 PM
(http://upic.me/i/7x/ckau6.jpg) (http://upic.me/show/55128816)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 เมษายน, 2558, 12:36:13 AM
(http://upic.me/i/xf/ouewf.jpg) (http://upic.me/show/55197816)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 เมษายน, 2558, 08:26:02 PM
(http://upic.me/i/qx/rmdd5.jpg) (http://upic.me/show/55243427)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 25 เมษายน, 2558, 07:42:43 AM

(http://upic.me/i/h6/lp79v.jpg) (http://upic.me/show/55321155)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ชนสุรินทร์ ที่ 25 เมษายน, 2558, 05:14:02 PMปจฺเจกจิตฺตา ปุถู สพฺพสตฺตา
ประดาสัตว์ ต่างคนก็แต่ละจิตแต่ละใจ

๒๗/๑๘๒๗ (เล่มและข้อในพระไตรปิฎก)

...........

จะขันคนเพื่อให้....................จิตเดียว ท่านเอย
ยากที่จะหาเกลียว..................ใส่ได้
หลายพันธุ์เผ่าหลายเรียว-.........รูร่อง จิตนา
เขาต่างคิดต่างใช้..................ร่องสร้างของตน.

...ชนสุรินทร์...
๒๕ เมษายน ๒๕๕๘


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 02 พฤษภาคม, 2558, 07:52:52 AM
(http://upic.me/i/et/roldi.jpg) (http://upic.me/show/55384320)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 02 พฤษภาคม, 2558, 09:58:37 AM
กุหลาบแท้

....กุหลาบสื่อรักไซร้.................ใช่ฤๅ
ฤ แต่งแปลงให้ถือ....................เพื่อค้า
เมตตาซื่อสุภาพคือ...................แกนแก่น
รักช่วยเหลือผองหล้า................กุหลาบแท้สยบสวรรค์

....พลันกลิ่นกรุ่นกุหลาบแท้.........หอมขจาย
รู้รักรู้อภัยสยาย.......................ปรกหล้า
สันติสงบโปรยปราย..................ระรื่นชื่น
สวรรค์เคลื่อนเลื่อนจากฟ้า...........สิ่งสร้างสุขสันต์


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 10 พฤษภาคม, 2558, 12:55:38 AM

(http://upic.me/i/08/lfzvg.jpg) (http://upic.me/show/55455996)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 พฤษภาคม, 2558, 08:36:44 PM
(http://upic.me/i/a6/0zwh5.jpg) (http://upic.me/show/55526204)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 25 พฤษภาคม, 2558, 11:03:09 AM
(http://upic.me/i/zo/sgk6d.jpg) (http://upic.me/show/55638873)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 มิถุนายน, 2558, 07:02:45 AM

(http://upic.me/i/j1/dr1os.jpg) (http://upic.me/show/55805043)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: พิณจันทร์ ที่ 01 มิถุนายน, 2558, 09:20:49 AM
 :34: :34: :34:

สาธุชนกราบไหว้........ธรรมมา
พระท่านนำประชา.......ส่องให้
จุดเทียนเล่มนำมา.......เวียนส่ง
วัดอยู่รายรอบใกล้.......อย่าได้ละเลย

ทำบุญเกยก่อต้น.......ความดี
ใจผ่องดุจวารี...........ดั่งนั้น
ฟังธรรมรุ่งเรืองศรี......ใสสุข
วันแห่งความดีกั้น......สิ่งร้ายไกลเรา


พิณจันทร์หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 มิถุนายน, 2558, 12:02:01 PM
(http://upic.me/i/g8/jvfjm.jpg) (http://upic.me/show/55804978)
วันนี้เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสีระ (วันอัฏฐมีบูชา)
ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ (เดือน ๗ ในกรณีเป็นปีอธิกมาส)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 15 มิถุนายน, 2558, 10:55:01 AM
(http://upic.me/i/3c/aoxi2.jpg) (http://upic.me/show/55865404)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 23 มิถุนายน, 2558, 07:39:54 AM
(http://upic.me/i/7n/f3bn6.jpg) (http://upic.me/show/55951966)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 30 มิถุนายน, 2558, 03:29:59 PM
(http://upic.me/i/wi/uxkcy.jpg) (http://upic.me/show/56035685)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 08 กรกฎาคม, 2558, 11:10:58 AM
(http://upic.me/i/4j/0fuek.jpg) (http://upic.me/show/56116382)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 15 กรกฎาคม, 2558, 12:30:38 AM
(http://upic.me/i/jo/rq0jo.jpg) (http://upic.me/show/56183778)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 23 กรกฎาคม, 2558, 09:12:52 PM
(http://upic.me/i/i5/jz....jpg) (http://upic.me/show/56271688)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 30 กรกฎาคม, 2558, 09:34:16 PM
(http://upic.me/i/tq/0duye.jpg) (http://upic.me/show/56334599)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 สิงหาคม, 2558, 03:57:25 PM
(http://upic.me/i/rv/b1j5a.jpg) (http://upic.me/show/56401598)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 สิงหาคม, 2558, 10:07:02 AM
(http://upic.me/i/vl/46sxl.jpg) (http://upic.me/show/56458501)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 สิงหาคม, 2558, 12:15:11 AM
(http://upic.me/i/70/19bvq.jpg) (http://upic.me/show/56526499)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 29 สิงหาคม, 2558, 10:35:51 AM
(http://upic.me/i/ky/4mjrc.jpg) (http://upic.me/show/56588641)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 06 กันยายน, 2558, 11:18:40 AM
(http://upic.me/i/v2/4034k.jpg) (http://upic.me/show/56654183)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 13 กันยายน, 2558, 09:45:33 AM

(http://upic.me/i/l6/sc3vf.jpg) (http://upic.me/show/56710552)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 กันยายน, 2558, 12:31:03 AM
(http://upic.me/i/xl/ugz0b.jpg) (http://upic.me/show/56768653)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 05 ตุลาคม, 2558, 12:08:24 AM
(http://upic.me/i/9v/p7saf.jpg) (http://upic.me/show/56895577)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 ตุลาคม, 2558, 11:25:53 AM
(http://upic.me/i/9f/43wbc.jpg) (http://upic.me/show/56959771)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 ตุลาคม, 2558, 11:06:10 AM
(http://upic.me/i/83/ffce9.jpg) (http://upic.me/show/57023435)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 ตุลาคม, 2558, 08:46:09 AM
(http://upic.me/i/0y/4ybft.jpg) (http://upic.me/show/57078682)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 พฤศจิกายน, 2558, 08:08:36 AM
(http://upic.me/i/6a/eth2s.jpg) (http://upic.me/show/57144973)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 10 พฤศจิกายน, 2558, 10:32:27 AM
(http://upic.me/i/l6/bcwgf.jpg) (http://upic.me/show/57177441)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 18 พฤศจิกายน, 2558, 11:53:58 PM
(http://upic.me/i/6g/f8g56.jpg) (http://upic.me/show/57246232)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 25 พฤศจิกายน, 2558, 10:27:37 AM
(http://upic.me/i/nk/jp229.jpg) (http://upic.me/show/57293330)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 ธันวาคม, 2558, 07:46:02 AM
(http://upic.me/i/6b/b2uu8.jpg) (http://upic.me/show/57356253)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 10 ธันวาคม, 2558, 11:11:23 AM
(http://upic.me/i/3x/v485o.jpg) (http://upic.me/show/57410070)
* ขออภัย วันนี้วันพระแรม ๑๕ ค่ำ ครับ


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 18 ธันวาคม, 2558, 12:13:58 AM
(http://upic.me/i/jy/wr6av.jpg) (http://upic.me/show/57462590)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 25 ธันวาคม, 2558, 10:18:05 AM
(http://upic.me/i/l3/mdw7s.jpg) (http://upic.me/show/57516534)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 02 มกราคม, 2559, 06:06:38 AM
(http://upic.me/i/3k/1uv0a.jpg) (http://upic.me/show/57564435)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สิริวตี ที่ 02 มกราคม, 2559, 09:41:10 AM
คนฉลาดนำกวีในวันพระ
พึงชำระจิตหลับที่สับสน
เป็นประทีปส่องสว่างทางกมล
ให้รู้ตนซื่อตรงเป็นคนดี

.........................

สิริวตี

หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 มกราคม, 2559, 05:06:15 PM

.
ธรรมะ ..ธรรมดา..ธรรมชาติ
คนฉลาดรู้ตรองมองถ้วนถี่
รู้ "เพียงพอ" พึงใจในสิ่งมี
รู้ "หน้าที่" ลู่ทาง..รู้"วาง" ละ

สุวัฒน์ ไวจรรยา
><><><


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สิริวตี ที่ 03 มกราคม, 2559, 06:10:43 PM
รู้สิ้นทุกข์สุขแท้ที่ใจจิต
กิเลสติดคนฉลาดตามสละ
เพราะครูเลิศเก่งกาจปราชญ์พุทธะ
น้อมธรรมะฝึกฝนรู้ตนเอย

^^
สิริวตี


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 มกราคม, 2559, 11:17:56 AM
(http://upic.me/i/za/dq78v.jpg) (http://upic.me/show/57597570)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 23 มกราคม, 2559, 01:04:13 PM
(http://upic.me/i/8u/e4ftu.jpg) (http://upic.me/show/57716573)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 31 มกราคม, 2559, 08:21:14 PM
(http://upic.me/i/2m/2573v.jpg) (http://upic.me/show/57772012)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 กุมภาพันธ์, 2559, 06:08:40 PM
(http://upic.me/i/66/zsvmo.jpg) (http://upic.me/show/57822908)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 15 กุมภาพันธ์, 2559, 01:56:20 PM
(http://upic.me/i/7e/z.....jpg) (http://upic.me/show/57875464)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 มีนาคม, 2559, 11:17:17 PM
(http://upic.me/i/6a/kzl8b.jpg) (http://upic.me/show/57989006)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 มีนาคม, 2559, 06:20:34 AM
(http://upic.me/i/ia/1hxuy.jpg) (http://upic.me/show/58025168)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 15 มีนาคม, 2559, 06:10:37 AM
(http://upic.me/i/u8/loals.jpg) (http://upic.me/show/58088454)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 มีนาคม, 2559, 12:59:21 PM
(http://upic.me/i/j4/clcc6.jpg) (http://upic.me/show/58139522)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 30 มีนาคม, 2559, 12:10:40 AM
(http://upic.me/i/kk/avgbe.jpg) (http://upic.me/show/58192014)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 06 เมษายน, 2559, 10:02:54 PM
(http://upic.me/i/g0/r2l4v.jpg) (http://upic.me/show/58243622)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: อ้ายอ่ำ ที่ 06 เมษายน, 2559, 11:03:27 PM

 :35:

กลัวลำบากปากท้องต้องนิ่งเงียบ
ยิ่งเอาเปรียบเหยียบขยี้ดังผีสิง
แม้นมีธรรมประจำใจไว้พึ่งพิง
คงดียิ่งเห็นค่าคำว่าคน

 :35:

...อ้ายอ่ำ...


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 07 เมษายน, 2559, 10:29:38 AM

...กลัวลำบากปากท้องต้องแข็งขัน
หากถูกหยันเหยียบย่ำทำสับสน
ฤาคิดหนีจักรอดถอดกมล
สู้อดทนแก้ไขสิได้ดี...

...ขออนุญาตร่วมต่อกลอน
อาจารย์สุวัฒน์และท่านอ้ายอ่ำ
ด้วยคนนะครับ

Soul Searcher

 :12:หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 07 เมษายน, 2559, 11:39:32 AM
ขออนุญาตเป็นโคลงนะครับ

อริยสัจ

...สงสาร,เศร้าใช่แก้..........ปัญหา
ครองสติปลุกปัญญา..........ตรวจค้น
พิเคราะห์แหล่งแห่งที่มา.....เหตุทุกข์..นั่นนา
มรรคมั่นปฏิบัติด้น............ทุกข์ร้ายมลายสูญ


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 21 เมษายน, 2559, 07:40:28 AM
(http://upic.me/i/45/cubcs.jpg) (http://upic.me/show/58327569)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 21 เมษายน, 2559, 07:41:14 AM
(http://upic.me/i/us/tnixp.jpg) (http://upic.me/show/58327573)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 21 เมษายน, 2559, 12:04:01 PM
...อาทิตย์ อัสดง มิปลงเศร้า
ชีพเรา ล้ำค่า อย่าฉงน
เฒ่าแก่ ใช่แค่ จะจาก! ดล
"แบบดี" มีผล แน่นอน


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 29 เมษายน, 2559, 11:56:45 AM
(http://upic.me/i/no/sh2qx.jpg) (http://upic.me/show/58380751)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 29 เมษายน, 2559, 12:03:39 PM
ปัญญาสติ (อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑)

...ปัญญามุเรียนรู้..........สติคู่ขจัดภัย
โลภหลงกิเลสใด..........ชย(ะ)ด้วยพระธรรมคง

...ปัญญาฉลาดคัด........ปฏิบัติละใหลหลง
เมตตาผลิรักจง............สติพร้อมอภัยผอง


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 05 พฤษภาคม, 2559, 05:41:06 AM
(http://upic.me/i/a9/66i3d.jpg) (http://upic.me/show/58416715)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 13 พฤษภาคม, 2559, 12:10:13 AM
(http://upic.me/i/ev/g6xvt.jpg) (http://upic.me/show/58463858)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 มิถุนายน, 2559, 08:43:29 AM
(http://upic.me/i/jv/vmhgt.jpg) (http://upic.me/show/58658220)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 มิถุนายน, 2559, 08:44:17 AM
(http://upic.me/i/87/vdkd0.jpg) (http://upic.me/show/58658222)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 12 มิถุนายน, 2559, 03:01:01 PM
...ถึงวันพระอีกครั้ง
สติตั้งมิลืมหลง
กายใจมุมั่นคง
ลุผลิรักและเมตตา

...เต็มใจจะถึงพร้อม
มน(ะ)น้อมแสวงหา
ยึดธรรม(ะ)มรรคา
ปฏิบัติประโยชน์ชน


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 มิถุนายน, 2559, 08:31:29 PM
(http://upic.me/i/93/57gok.jpg) (http://upic.me/show/58718979)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 20 มิถุนายน, 2559, 09:26:16 AM

....วันนี้วันพระ............มุละโลภหลง
ทางธรรมค้ำคง..........เป้าประสงค์เมตตา

...วันพระวันนี้............ชีวีหรรษา
...ให้ใจกายา.............หาญท้าอาธรรม์


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 มิถุนายน, 2559, 11:54:19 AM
(http://upic.me/i/4u/p0okp.jpg) (http://upic.me/show/58776997)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 กรกฎาคม, 2559, 01:07:50 PM
(http://upic.me/i/4b/ip3ot.jpg) (http://upic.me/show/58830270)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 04 กรกฎาคม, 2559, 07:26:29 PM
...ชีวิตพลาดผิดพลั้ง....ยังดี
คุณค่างานอาจมี..........เอ่ยได้
ชีวิตปล่อยถอยหนี......การกิจ
ลดค่าตนลงไซร้.........ตระหนักบ้างเถิดสหาย


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 กรกฎาคม, 2559, 10:59:31 AM

(http://upic.me/i/rr/14vlw.jpg) (http://upic.me/show/58898947)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 12 กรกฎาคม, 2559, 12:42:00 PM

....เติบโตจนพรักพร้อม..........พลิกตัว
ทารกน้อยสิมิกลัว.................คืบคว้า
แข็งแรงเริ่มออกทัวร์..............สืบเสาะ
คลานคืบ"ต้วมเตี้ยม"บ่ล้า........ใฝ่รู้กล้าหาญ

....คืบคลาน จนได้ที่........เริ่มเดิน
"เตาะแตะ"สิข้าเพลิน..........อยากรู้
จรลีรี่เร็วเกิน..................ล้มคว่ำ
ไป่ย่นย่อท้อ-สู้...............พี่ป้าควรเลียน


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 กรกฎาคม, 2559, 05:36:23 AM
(http://upic.me/i/g6/br6hk.jpg) (http://upic.me/show/58945486)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 กรกฎาคม, 2559, 07:40:11 AM
(http://upic.me/i/n0/mi386.jpg) (http://upic.me/show/59007925)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 27 กรกฎาคม, 2559, 10:06:46 AM

...ไ-ยโพสต์ จาบจ้วง สงฆ์พระ
กักขฬะ ร้อยถ้อย สื่อสาร
แน่ฤๅ สื่อพิเคราะห์ เหมาะการ
ระวัง ซากมาร ผลาญตน

...ไ-ยโพสต์ โฉดดี มีแน่
ควรแท้ ส่วนดี ชี้หน
ปล่อยชั่ว ซ้ำซาก กากดล
อาจมิพ้น ต่ำตก นรกแดน

การ (มค. การ) น. กิจการ, งาน, ธุระ, หน้าที่, สิ่งที่ทำ

* จากหน้าหนึ่ง นสพ.ฉบับหนึ่ง


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 สิงหาคม, 2559, 12:11:44 PM

(http://upic.me/i/9k/sa4p6.jpg) (http://upic.me/show/59059840)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 03 สิงหาคม, 2559, 01:38:06 PM

...ทุกวันมี พระสัญญา
ทุกเวลา มีหวัง
มืดบดบัง มีแสง
สิ้นเรี่ยวแรง มีพระพร
ทรงอาทร ทุกเมื่อ 
ข้าฯเชื่อแน่ โปรดให้
กลับสู่ "บ้านแท้" ไซร้
เมื่อสิ้นเสร็จงาน


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 สิงหาคม, 2559, 07:52:49 PM

(http://upic.me/i/f9/yafqc.jpg) (http://upic.me/show/59122129)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 14 สิงหาคม, 2559, 07:25:38 PM

...ชีวิตรักรับใช้...................ผองชน
กิจก่อเกิดประโยชน์ผล...........ไป่เว้น
ชั้น,ผิว,เพศ,รวยจน..............ปฏิบัติ...เสมอนา
หาใช่เรา/เขาเฟ้น.................มากน้อยมิเหมือน  


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 18 สิงหาคม, 2559, 06:52:56 PM

(http://upic.me/i/7d/shjkg.jpg) (http://upic.me/show/59169364)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 19 สิงหาคม, 2559, 09:22:01 AM
ผู้ตัดตน

...ยศศักดิ์ จนรวย ใช่เหตุ
ผิวเพศ โง่ฉลาด พลาดฝัน
แท้ผู้ ตัดตน โดยพลัน
ชีวัน เพื่อผอง ตรองเทอญ


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สิริวตี ที่ 19 สิงหาคม, 2559, 01:12:35 PM
รู้ความดีรู้ความชั่วที่ตัวนำ
มีพระธรรมแนบใจให้สรรเสริญ
ดำเนินรอยพระพุทธสุดเจริญ
งามเผชิญมรรคผลดลนิพพพาน

สิริวตี
 :14:


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 26 สิงหาคม, 2559, 08:41:38 AM

*
ประพฤติธรรมนำทางย่อมร้างทุกข์
พบแต่สุขสดใสเลิศไพศาล
เอมอุราพารื่นชื่นสราญ
กิเลสมารฤๅจัก..ใกล้พักพิง

สุวัฒน์ ไวจรรยา
วันพระแรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ปีวอก พ.ศ.๒๕๕๙หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 26 สิงหาคม, 2559, 08:42:34 AM

(http://upic.me/i/nj/2geps.jpg) (http://upic.me/show/59221379)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 กันยายน, 2559, 08:25:38 PM

(http://upic.me/i/3u/c3l0r.jpg) (http://upic.me/show/59270900)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 กันยายน, 2559, 01:53:50 PM

(http://upic.me/i/qj/jlbq7.jpg) (http://upic.me/show/59327230)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 กันยายน, 2559, 10:19:45 AM

(http://upic.me/i/yp/cbvxv.jpg) (http://upic.me/show/59383720)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 กันยายน, 2559, 06:08:59 PM

(http://upic.me/i/dl/1557w.jpg) (http://upic.me/show/59419638)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 ตุลาคม, 2559, 09:21:50 AM

(http://upic.me/i/yg/jt8v6.jpg) (http://upic.me/show/59477620)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 ตุลาคม, 2559, 06:36:27 PM

(http://upic.me/i/3r/f6rav.jpg) (http://upic.me/show/59551622)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 ตุลาคม, 2559, 09:39:26 PM

(http://upic.me/i/q5/2016-10-15_21-41-48.jpg) (http://upic.me/show/59628838)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 ตุลาคม, 2559, 09:41:03 PM

(http://upic.me/i/86/jceqw.jpg) (http://upic.me/show/59628842)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 30 ตุลาคม, 2559, 06:59:35 AM


(http://upic.me/i/ix/x45jc.jpg) (http://upic.me/show/59665371)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 พฤศจิกายน, 2559, 12:16:07 PM

(http://upic.me/i/xj/95xgf.jpg) (http://upic.me/show/59713648)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 พฤศจิกายน, 2559, 09:48:53 PM

(http://upic.me/i/dx/7ipm0.jpg) (http://upic.me/show/59763432)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 พฤศจิกายน, 2559, 06:59:32 AM

(http://upic.me/i/62/iukqk.jpg) (http://upic.me/show/59813370)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 29 พฤศจิกายน, 2559, 08:09:21 AM
(http://upic.me/i/va/t7ojf.jpg) (http://upic.me/show/59858912)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 ธันวาคม, 2559, 11:18:23 PM

(http://upic.me/i/cd/aq82r.jpg) (http://upic.me/show/59915037)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 ธันวาคม, 2559, 07:59:18 AM

(http://upic.me/i/hy/ekknt.jpg) (http://upic.me/show/59956659)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 ธันวาคม, 2559, 10:53:38 PM

(http://upic.me/i/qi/f55nd.jpg) (http://upic.me/show/60012939)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 28 ธันวาคม, 2559, 11:52:05 AM

(http://upic.me/i/w0/j7vzh.jpg) (http://upic.me/show/60047187)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 มกราคม, 2560, 11:22:01 AM
(http://upic.me/i/tu/go6w1.jpg) (http://upic.me/show/60119672)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 มกราคม, 2560, 11:22:43 AM

(http://upic.me/i/4s/92ayt.jpg) (http://upic.me/show/60119675)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 มกราคม, 2560, 09:31:25 PM

(http://upic.me/i/va/51pzf.jpg) (http://upic.me/show/60167728)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 มกราคม, 2560, 07:01:37 AM
(http://upic.me/i/x3/io65f.jpg) (http://upic.me/show/60211006)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 กุมภาพันธ์, 2560, 05:07:02 AM

(http://upic.me/i/dc/1hws1.jpg) (http://upic.me/show/60259036)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 กุมภาพันธ์, 2560, 07:14:21 AM
(http://upic.me/i/47/1sn0e.jpg) (http://upic.me/show/60302380)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 กุมภาพันธ์, 2560, 07:16:15 AM
(http://upic.me/i/9x/zvx1t.jpg) (http://upic.me/show/60348893)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 25 กุมภาพันธ์, 2560, 10:36:07 AM

(http://upic.me/i/5n/h88pm.jpg) (http://upic.me/show/60383775)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 05 มีนาคม, 2560, 12:38:23 PM

(http://upic.me/i/ww/0tjig.jpg) (http://upic.me/show/60425796)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 มีนาคม, 2560, 09:31:06 PM

(http://upic.me/i/1n/2017-04-11_10-47-46.jpg) (http://upic.me/show/60635445)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 มีนาคม, 2560, 08:01:18 AM

(http://upic.me/i/j4/2017-03-27_7-56-49.jpg) (http://upic.me/show/60548186)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 เมษายน, 2560, 10:56:02 AM

(http://upic.me/i/06/2017-04-04_11-40-30.jpg) (http://upic.me/show/60595251)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 เมษายน, 2560, 10:41:53 AM

(http://upic.me/i/kg/2017-04-11_10-40-06.jpg) (http://upic.me/show/60635444)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 เมษายน, 2560, 09:23:06 AM

(http://upic.me/i/3u/2017-04-19_8-59-59.jpg) (http://upic.me/show/60668436)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 25 เมษายน, 2560, 10:16:30 AM
(http://upic.me/i/9i/2017-04-25_10-12-05.jpg) (http://upic.me/show/60699877)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 พฤษภาคม, 2560, 07:36:27 AM

(http://upic.me/i/cm/2017-05-03_7-15-45.jpg) (http://upic.me/show/60748584)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 18 พฤษภาคม, 2560, 11:36:22 AM

(http://upic.me/i/vn/2017-05-17_22-59-32.jpg) (http://upic.me/show/60839289)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 25 พฤษภาคม, 2560, 06:55:43 AM

(http://upic.me/i/pe/2017-05-25_6-53-09.jpg) (http://upic.me/show/60875565)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 25 พฤษภาคม, 2560, 02:52:21 PM

...หยุดยั้ง...........รุนแรง............ทุกแบบ
ปวดแปลบ...........กายใจ............แค้นฝัง
สร้างสติ.............สำนึก..............จีรัง
เปี่ยมหวัง............สังคม..............รักนิรันดร์


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 02 มิถุนายน, 2560, 07:52:01 AM

(http://upic.me/i/r2/2017-05-31_15-16-03.jpg) (http://upic.me/show/60914087)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 มิถุนายน, 2560, 12:42:03 AM

(http://upic.me/i/4u/2017-06-06_19-47-55.jpg) (http://upic.me/show/60950948)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 มิถุนายน, 2560, 06:21:32 AM

(http://upic.me/i/53/2017-06-17_15-06-37.jpg) (http://upic.me/show/60991397)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 17 มิถุนายน, 2560, 10:23:05 AM

@ เกิดแก่เจ็บจาก ไซร้        พึงคะนึง
ธรรมชาติ"ธรรมดา"จึง         เช่นนั้น
อยู่! ประโยชน์แด่ชน พึง      ปฏิบัติ
จาก! "เหตุทุกข์"มิอาจกั้น    "หลุดพ้น"สุขสันต์


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: จั่นเจา ที่ 17 มิถุนายน, 2560, 05:23:08 PM
(http://upic.me/i/g7/19095693_1381499011898004_5808154482960622909_o.jpg) (http://upic.me/show/60991772)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 23 มิถุนายน, 2560, 08:06:14 AM

(http://upic.me/i/70/2017-06-22_16-04-22.jpg) (http://upic.me/show/61025753)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 กรกฎาคม, 2560, 06:57:43 AM

(http://upic.me/i/ib/2017-07-01_6-53-57.jpg) (http://upic.me/show/61069082)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 16 กรกฎาคม, 2560, 07:02:26 AM

(http://upic.me/i/q1/2017-07-03_22-46-50.jpg) (http://upic.me/show/61108351)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 16 กรกฎาคม, 2560, 07:03:21 AM

(http://upic.me/i/i8/2017-07-15_13-47-52.jpg) (http://upic.me/show/61154627)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 23 กรกฎาคม, 2560, 06:51:52 AM

(http://upic.me/i/9h/2017-07-22_19-49-02.jpg) (http://upic.me/show/61268827)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 31 กรกฎาคม, 2560, 06:56:03 AM

(http://upic.me/i/vc/2017-07-30_19-22-32.jpg) (http://upic.me/show/61312486)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 สิงหาคม, 2560, 02:28:13 PM

(http://upic.me/i/cp/2017-08-06_22-43-50.jpg) (http://upic.me/show/61351600)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 15 สิงหาคม, 2560, 11:32:17 PM

(http://upic.me/i/n6/2017-09-07_13-05-22.jpg) (http://upic.me/show/61529107)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 21 สิงหาคม, 2560, 09:22:03 AM

(http://upic.me/i/ww/2017-08-20_21-15-25.jpg) (http://upic.me/show/61429934)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 29 สิงหาคม, 2560, 07:15:48 AM

(http://upic.me/i/b5/2017-08-28_15-55-07.jpg) (http://upic.me/show/61474954)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 05 กันยายน, 2560, 01:38:59 PM

(http://upic.me/i/55/2017-09-04_21-49-34.jpg) (http://upic.me/show/61516852)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 13 กันยายน, 2560, 12:10:49 AM

(http://upic.me/i/59/2017-09-12_21-12-36.jpg) (http://upic.me/show/61559399)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 กันยายน, 2560, 06:45:25 AM

(http://upic.me/i/2g/2017-09-19_22-45-00.jpg) (http://upic.me/show/61586598)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 28 กันยายน, 2560, 08:25:29 PM

(http://upic.me/i/1s/2017-09-27_21-50-14.jpg) (http://upic.me/show/61622902)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 05 ตุลาคม, 2560, 08:50:31 PM

(http://upic.me/i/g6/2017-10-04_20-53-32.jpg) (http://upic.me/show/61646588)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 13 ตุลาคม, 2560, 07:10:00 AM
(http://upic.me/i/xt/2017-10-13_7-10-38.jpg) (http://upic.me/show/61667877)

(http://upic.me/i/2o/2017-10-13_7-07-48.jpg) (http://upic.me/show/61667878)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 ตุลาคม, 2560, 09:07:41 AM
(http://upic.me/i/ng/2017-10-18_15-49-24.jpg) (http://upic.me/show/61684498)
(http://upic.me/i/ab/2017-10-18_15-46-57.jpg) (http://upic.me/show/61684499)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 ตุลาคม, 2560, 06:23:47 AM

(http://upic.me/i/b9/2017-10-26_23-08-44.jpg) (http://upic.me/show/61703904)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 ตุลาคม, 2560, 06:27:13 AM
(http://upic.me/i/i8/2017-10-26_23-06-16.jpg) (http://upic.me/show/61703905)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 พฤศจิกายน, 2560, 12:10:35 AM

(http://upic.me/i/b4/2017-11-11_0-07-56.jpg) (http://upic.me/show/61753514)
หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 พฤศจิกายน, 2560, 12:11:11 AM

(http://upic.me/i/ps/2017-11-11_0-11-38.jpg) (http://upic.me/show/61753517)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 พฤศจิกายน, 2560, 07:25:01 PM

(http://upic.me/i/ke/2017-11-16_15-14-12.jpg) (http://upic.me/show/61781994)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 พฤศจิกายน, 2560, 07:26:15 PM

(http://upic.me/i/b7/2017-11-16_15-11-38.jpg) (http://upic.me/show/61781989)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 26 พฤศจิกายน, 2560, 05:14:24 PM

(http://upic.me/i/6g/2017-11-23_14-56-44.jpg) (http://upic.me/show/61826164)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 26 พฤศจิกายน, 2560, 05:15:16 PM

(http://upic.me/i/aa/2017-11-23_14-44-57.jpg) (http://upic.me/show/61826174)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 ธันวาคม, 2560, 08:01:23 AM

(http://upic.me/i/ec/ozn01.jpg) (http://upic.me/show/61850921)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 ธันวาคม, 2560, 08:06:04 AM

(http://upic.me/i/2u/2017-12-03_8-08-56.jpg) (http://upic.me/show/61850925)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 25 ธันวาคม, 2560, 10:26:42 AM

(http://upic.me/i/ji/2017-12-25_10-25-36.jpg) (http://upic.me/show/61886376)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 25 ธันวาคม, 2560, 10:28:37 AM

(http://upic.me/i/cq/2017-12-25_10-28-22.jpg) (http://upic.me/show/61886377)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 25 ธันวาคม, 2560, 12:34:50 PM
Be All To All
(Corinthians 9:22)

.จงใจกาย สลายแปร เป็นทุกสิ่ง
จงใจจริง เมตตารัก สมัครสมาน
แปรเป็นฝน พรมฉ่ำชื่น รื่นดวงมาน
หินดินดาน ฐานสานฝัน ผองผู้คน


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 มกราคม, 2561, 08:12:28 AM

(http://upic.me/i/zn/kqlph.jpg) (http://upic.me/show/61899401)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 มกราคม, 2561, 08:13:34 AM

(http://upic.me/i/sc/i1u4z.jpg) (http://upic.me/show/61899402)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 มกราคม, 2561, 12:37:26 AM
 
 (http://upic.me/i/sb/vo6qw.jpg) (http://upic.me/show/61910479)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 มกราคม, 2561, 12:39:04 AM

(http://upic.me/i/3d/5fzb0.jpg) (http://upic.me/show/61910481)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เนิน จำราย ที่ 09 มกราคม, 2561, 09:50:57 AM


มือหมอบราบกราบไหว้        แก้วสาม - ดวงเฮย
พระพุทธ,ธรรม,สงฆ์งาม      เพียบพร้อม
หลากเหล่าทุกเขตคาม          ตามใส่ - บาตรนอ
สาธุชนต่างค้อม                    ปกเกล้าภาวนาฯ

เนิน จำราย

(ใช้ไอแพตครั้งแรกในชิวิตพลาดผิดช่วยแก้ไขด้วย นะดินนะ) :aab15:หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 16 มกราคม, 2561, 11:41:22 PM

(http://upic.me/i/nb/2018-01-16_23-36-03.jpg) (http://upic.me/show/61920753)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 16 มกราคม, 2561, 11:41:51 PM

(http://upic.me/i/gf/2018-01-16_23-44-28.jpg) (http://upic.me/show/61920755)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 มกราคม, 2561, 06:51:14 AM

(http://upic.me/i/cb/08fvh.jpg) (http://upic.me/show/61932006)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 มกราคม, 2561, 06:53:39 AM

(http://upic.me/i/71/vfkch.jpg) (http://upic.me/show/61932157)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 31 มกราคม, 2561, 09:36:28 AM

(http://upic.me/i/oz/xmpin.jpg) (http://upic.me/show/61943619)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 31 มกราคม, 2561, 09:39:56 AM

(http://upic.me/i/jy/tla98.jpg) (http://upic.me/show/61943457)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 08 กุมภาพันธ์, 2561, 07:13:50 AM

(http://upic.me/i/1l/wsmq7.jpg) (http://upic.me/show/61954359)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 08 กุมภาพันธ์, 2561, 07:15:47 AM

(http://upic.me/i/dc/y5897.jpg) (http://upic.me/show/61954360)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 กุมภาพันธ์, 2561, 10:38:30 AM

(http://upic.me/i/by/2018-02-12_15-47-26.jpg) (http://upic.me/show/61964021)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 กุมภาพันธ์, 2561, 10:39:47 AM

(http://upic.me/i/7p/2018-02-12_15-49-35.jpg) (http://upic.me/show/61964023)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 มีนาคม, 2561, 06:24:26 AM

(http://upic.me/i/9r/0h42n.jpg) (http://upic.me/show/61988389)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 มีนาคม, 2561, 06:26:18 AM

(http://upic.me/i/ru/m6xxm.jpg) (http://upic.me/show/61988390)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 16 มีนาคม, 2561, 12:27:35 PM

(http://upic.me/i/sc/x2ipi.jpg) (http://upic.me/show/61993865)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 มีนาคม, 2561, 07:11:49 AM

(http://upic.me/i/8l/37zqw.jpg) (http://upic.me/show/62001595)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 มีนาคม, 2561, 07:13:14 AM

(http://upic.me/i/xl/ebxb6.jpg) (http://upic.me/show/62001596)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 31 มีนาคม, 2561, 11:30:07 AM

(http://upic.me/i/2w/s8r8m.jpg) (http://upic.me/show/62008247)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 31 มีนาคม, 2561, 11:30:42 AM

(http://upic.me/i/oh/fzhzw.jpg) (http://upic.me/show/62008248)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 08 เมษายน, 2561, 11:35:25 AM

(http://upic.me/i/7l/ppic1.jpg) (http://upic.me/show/62019019)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 08 เมษายน, 2561, 11:36:56 AM

(http://upic.me/i/q2/epic2.jpg) (http://upic.me/show/62019017)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 เมษายน, 2561, 08:02:04 AM

(http://upic.me/i/rw/djqe3.png) (http://upic.me/show/62036709)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 เมษายน, 2561, 08:03:03 AM

(http://upic.me/i/ht/mw864.png) (http://upic.me/show/62036710)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 เมษายน, 2561, 08:04:25 AM

(http://upic.me/i/lf/phi88.png) (http://upic.me/show/62036712)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 เมษายน, 2561, 08:06:36 AM

(http://upic.me/i/jm/taa88.png) (http://upic.me/show/62036711)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 29 เมษายน, 2561, 06:13:39 AM

(http://upic.me/i/jo/g8156.png) (http://upic.me/show/62042496)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 29 เมษายน, 2561, 06:14:27 AM
(http://upic.me/i/vc/p7156.jpg) (http://upic.me/show/62042497)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 พฤษภาคม, 2561, 01:44:41 PM

(http://upic.me/i/bg/r1yyn.jpg) (http://upic.me/show/62052098)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 พฤษภาคม, 2561, 01:45:30 PM

(http://upic.me/i/2x/xoano.jpg) (http://upic.me/show/62052734)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 พฤษภาคม, 2561, 07:36:23 AM

(http://upic.me/i/zv/1vqxe.png) (http://upic.me/show/62057051)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 พฤษภาคม, 2561, 09:18:44 AM

(http://upic.me/i/s9/yln15.jpg) (http://upic.me/show/62057100)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 พฤษภาคม, 2561, 08:16:59 AM

(http://upic.me/i/an/29rz..jpg) (http://upic.me/show/62067962)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 พฤษภาคม, 2561, 08:44:42 AM

(http://upic.me/i/dp/vez93.jpg) (http://upic.me/show/62067963)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 มิถุนายน, 2561, 08:03:26 AM

(http://upic.me/i/5s/yz....png) (http://upic.me/show/62089082)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 มิถุนายน, 2561, 09:46:29 AM

(http://upic.me/i/iz/ae2ld.jpg) (http://upic.me/show/62089110)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 มิถุนายน, 2561, 09:59:51 AM

(http://upic.me/i/du/vmp50.png) (http://upic.me/show/62103880)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 มิถุนายน, 2561, 10:00:44 AM

(http://upic.me/i/ri/6q3r8.jpg) (http://upic.me/show/62103875)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 มิถุนายน, 2561, 09:21:16 PM

(http://upic.me/i/8w/x872e.png) (http://upic.me/show/62111910)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 มิถุนายน, 2561, 09:21:52 PM

(http://upic.me/i/8f/2ixgp.png) (http://upic.me/show/62111911)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 05 กรกฎาคม, 2561, 09:55:27 AM

(http://upic.me/i/to/mh0x8.png) (http://upic.me/show/62121660)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 05 กรกฎาคม, 2561, 09:59:35 AM

(http://upic.me/i/8a/r8kft.png) (http://upic.me/show/62121659)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 กรกฎาคม, 2561, 07:51:52 AM

(http://upic.me/i/zx/veavg.png) (http://upic.me/show/62130026)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 กรกฎาคม, 2561, 07:50:47 AM

(http://upic.me/i/ir/q3iyc.png) (http://upic.me/show/62137318)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 กรกฎาคม, 2561, 07:51:14 AM

(http://upic.me/i/p0/s5fhm.png) (http://upic.me/show/62137319)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 สิงหาคม, 2561, 11:27:50 AM

(http://upic.me/i/c1/azece.png) (http://upic.me/show/62152577)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 สิงหาคม, 2561, 11:28:20 AM

(http://upic.me/i/i5/a31nr.png) (http://upic.me/show/62152586)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 สิงหาคม, 2561, 10:15:04 AM

(http://upic.me/i/o4/362mg.png) (http://upic.me/show/62160428)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 สิงหาคม, 2561, 10:15:58 AM

(http://upic.me/i/4g/ei9jr.png) (http://upic.me/show/62160429)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 สิงหาคม, 2561, 09:04:24 AM

(https://preview.ibb.co/kJ1FDK/image.png) (https://ibb.co/g3OTYK)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 19 สิงหาคม, 2561, 09:07:04 AM

(http://upic.me/i/25/jhuoj.png) (http://upic.me/show/62166500)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 19 สิงหาคม, 2561, 09:25:33 PM

...ธรรมใช่ฟังร่ำแล้ว..................รุ่มรวย
ใช่เก่งเกียรติรูปสวย...................ส่องฟ้า
ปฏิบัติส่งธรรมอวย....................อกอุ่น
สันติสงบ สวรรค์สู่หล้า...............รุ่งด้วยธรรมะสรรค์


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 26 สิงหาคม, 2561, 07:53:35 AM

(https://preview.ibb.co/hotvCp/image.png) (https://ibb.co/bPoTXp)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 26 สิงหาคม, 2561, 07:54:13 AM

(http://upic.me/i/3m/ksjh0.png) (http://upic.me/show/62170055)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 กันยายน, 2561, 12:37:43 PM

(https://preview.ibb.co/kvsZqK/image.png) (https://ibb.co/cSMije)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 กันยายน, 2561, 12:40:56 PM

(http://upic.me/i/1i/76hti.png) (http://upic.me/show/62179343)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 03 กันยายน, 2561, 12:43:44 PM

@ คลายทุกข์ผองเพื่อนด้วย......ยุติธรรม
สัตย์ซื่อทุกกิจกรรม..................ไป่เว้น
อุเบกขามุ่งมั่นนำ......................สันติ
น้ำมิตรพิชิตเล่ห์เร้น..................ระงับสิ้นร้าวฉาน


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 08 กันยายน, 2561, 10:12:53 PM

(https://preview.ibb.co/j1SMzp/image.png) (https://ibb.co/ecOuKp)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 08 กันยายน, 2561, 10:13:34 PM

(http://upic.me/i/hu/3t0zh.png) (http://upic.me/show/62188882)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 กันยายน, 2561, 08:40:11 AM

url=https://ibb.co/jPjxRe](https://preview.ibb.co/h5rcRe/image.png)[/url]


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 กันยายน, 2561, 08:41:19 AM

(http://upic.me/i/nq/icsku.png) (http://upic.me/show/62198788)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 02 ตุลาคม, 2561, 12:34:25 AM

(http://upic.me/i/ff/f2ocv.png) (http://upic.me/show/62210748)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 02 ตุลาคม, 2561, 12:35:06 AM

(http://upic.me/i/te/zoquk.png) (http://upic.me/show/62210747)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 02 ตุลาคม, 2561, 12:35:53 AM

(http://upic.me/i/q2/gnn0w.png) (http://upic.me/show/62210750)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 02 ตุลาคม, 2561, 12:36:15 AM

(http://upic.me/i/6y/n0d7r.png) (http://upic.me/show/62211093)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 ตุลาคม, 2561, 07:43:21 AM

(https://preview.ibb.co/hoGQDp/image.png) (https://ibb.co/mR35Dp)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 ตุลาคม, 2561, 07:44:05 AM

(http://upic.me/i/e1/hka5z.png) (http://upic.me/show/62214453)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 ตุลาคม, 2561, 09:19:40 PM

(https://preview.ibb.co/cpRmmL/image.png) (https://ibb.co/nERmmL)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 ตุลาคม, 2561, 09:21:39 PM

(http://upic.me/i/hv/ghicu.png) (http://upic.me/show/62228065)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 ตุลาคม, 2561, 11:06:07 AM

(https://preview.ibb.co/i0jVBV/image.png) (https://ibb.co/iWbMJA)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 ตุลาคม, 2561, 11:07:21 AM

(http://upic.me/i/la/p765r.png) (http://upic.me/show/62228062)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 พฤศจิกายน, 2561, 09:27:28 PM

(https://preview.ibb.co/bLusSf/image.png) (https://ibb.co/bxkz7f)หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 01 พฤศจิกายน, 2561, 09:30:43 PM

(http://upic.me/i/hg/jf0eo.png) (http://upic.me/show/62234651)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 02 พฤศจิกายน, 2561, 05:38:28 AM

...เมตตา"ปฏิบัติ"แล้......."รัก"ควร
ใช่ร่ำย้ำตรึงตรวน.............ตอกแค้น
ยุติธรรมไป่เรรวน.............รีบมั่น..เสมอนา
เลิกแบ่ง"เรา-เขา"แม้น......ยากแท้แสนเข็นหัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 พฤศจิกายน, 2561, 07:39:32 AM

(https://preview.ibb.co/mVKQcq/image.png) (https://ibb.co/kaayxq)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 พฤศจิกายน, 2561, 07:40:18 AM

(http://upic.me/i/mf/a0p6c.png) (http://upic.me/show/62244287)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 พฤศจิกายน, 2561, 08:18:18 PM

(https://preview.ibb.co/hQExPf/image.png) (https://ibb.co/c9sTVL)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 พฤศจิกายน, 2561, 08:20:49 PM

(http://upic.me/i/s1/lrpo7.png) (http://upic.me/show/62244781)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 30 พฤศจิกายน, 2561, 07:21:32 AM

(https://i.ibb.co/CJPjBPQ/image.png) (https://ibb.co/LQNTSN1)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 30 พฤศจิกายน, 2561, 07:22:36 AM

(http://upic.me/i/s5/2l7bz.png) (http://upic.me/show/62256950)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 ธันวาคม, 2561, 08:09:50 AM

(https://i.ibb.co/Gp752Wt/image.png) (https://ibb.co/NCxyj9m)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 07 ธันวาคม, 2561, 08:12:11 AM

(http://upic.me/i/ld/h7hrg.png) (http://upic.me/show/62261029)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 ธันวาคม, 2561, 11:03:58 PM

(https://i.ibb.co/rtF7G7V/image.png) (https://ibb.co/1n7vfvk)หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 14 ธันวาคม, 2561, 11:05:11 PM

(http://upic.me/i/xi/ywjxm.png) (http://upic.me/show/62270133)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 21 ธันวาคม, 2561, 11:46:49 PM

(https://i.ibb.co/tzZSzzz/image.png) (https://ibb.co/Mf8bfff)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 21 ธันวาคม, 2561, 11:49:58 PM

(https://i.ibb.co/NrpVbDQ/image.png) (https://ibb.co/nBfgtdZ)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 31 ธันวาคม, 2561, 03:01:49 PM

** วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม **
** วันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ พ.ศ.๒๕๖๑ **

(https://i.ibb.co/YNmwqHb/image.png) (https://ibb.co/rQYN1Dv)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 31 ธันวาคม, 2561, 03:02:24 PM

(http://upic.me/i/vw/pp1jc.png) (http://upic.me/show/62282692)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 มกราคม, 2562, 08:37:25 PM

** วันเสาร์ที่ ๕  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ **
วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย  ปีจอ พ.ศ.๒๕๖๒

(https://i.ibb.co/CsHkn6H/image.png) (https://ibb.co/n8LHDBL)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 มกราคม, 2562, 08:41:50 PM

(https://i.ibb.co/GPHV203/image.png) (https://ibb.co/x5FMjD8)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 มกราคม, 2562, 09:26:22 PM

** วันอาทิตย์ที่ ๑๓  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ **
วันพระขึ้น  ๘ ค่ำ เดือนยี่  ปีจอ พ.ศ.๒๕๖๒

(https://i.ibb.co/VqmzNpF/image.png) (https://ibb.co/3CzjsYx)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 มกราคม, 2562, 09:49:02 PM

(https://i.ibb.co/FVCMLvm/image.png) (https://ibb.co/tXFtTfQ)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 มกราคม, 2562, 08:23:59 AM

(https://i.ibb.co/B43TgMd/image.png) (https://ibb.co/Q8QY6wz)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 มกราคม, 2562, 08:25:34 AM

(https://i.ibb.co/tDkfxMg/image.png) (https://ibb.co/3cGXMy2)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 28 มกราคม, 2562, 07:54:24 AM

(https://i.ibb.co/RQtYpMT/image.png) (https://ibb.co/HGRBDMT)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 28 มกราคม, 2562, 07:55:54 AM

(https://i.ibb.co/hdZDL7v/image.png) (https://ibb.co/VCQ2Jj8)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 กุมภาพันธ์, 2562, 06:46:57 PM

(https://i.ibb.co/KV2LxVh/image.png) (https://ibb.co/XF73xFL)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 กุมภาพันธ์, 2562, 06:48:54 PM

(https://i.ibb.co/QcjFRVs/image.png) (https://ibb.co/4fgZGLB)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 กุมภาพันธ์, 2562, 08:28:01 AM

(https://i.ibb.co/qCWGzMh/image.png) (https://ibb.co/DY8XNDm)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 12 กุมภาพันธ์, 2562, 08:29:42 AM

(https://i.ibb.co/9WCXRjd/image.png) (https://ibb.co/89S3FVQ)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 กุมภาพันธ์, 2562, 01:42:29 PM

(https://i.ibb.co/Zhd7jvY/image.png) (https://ibb.co/301Q3VM)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 กุมภาพันธ์, 2562, 01:44:29 PM

(https://i.ibb.co/GkTJ1Ff/image.png) (https://ibb.co/xGHsc3K)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 05 มีนาคม, 2562, 07:32:15 AM

(https://i.ibb.co/w0dLhNM/image.png) (https://ibb.co/M2ghkDM)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 05 มีนาคม, 2562, 07:34:57 AM

(https://i.ibb.co/pjRsfKx/image.png) (https://ibb.co/QvCqPHf)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 มีนาคม, 2562, 07:51:40 AM

(https://i.ibb.co/bF9ZBrP/image.png) (https://ibb.co/Vx4ZSvt)หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 20 มีนาคม, 2562, 07:53:39 AM

(https://i.ibb.co/tPyy8Tx/image.png)[/url (https://ibb.co/Qjssr3C)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 20 มีนาคม, 2562, 10:41:21 AM

...ธรรมใช่ฟังร่ำแล้ว..................รุ่มรวย
ใช่เก่งเกียรติรูปสวย..................ส่องฟ้า
ปฏิบัติส่งธรรมอวย....................อกอุ่น
สันติสงบสวรรค์สู่หล้า...............รุ่งด้วยธรรมสรรค์


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 28 มีนาคม, 2562, 07:25:18 AM

(https://i.ibb.co/wQtrKzJ/image.png) (https://ibb.co/vd9vJjs)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 28 มีนาคม, 2562, 07:26:10 AM

(http://upic.me/i/5m/xnzs8.png) (http://upic.me/show/62366287)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 เมษายน, 2562, 07:54:26 PM

(https://i.ibb.co/80K0Cp9/image.png) (https://ibb.co/nbgbGvj)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 เมษายน, 2562, 07:56:07 PM

(https://i.ibb.co/mNW1dmv/image.png) (https://ibb.co/g4KHQGv)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 18 เมษายน, 2562, 09:01:14 PM

(https://i.ibb.co/jWwg0St/image.png) (https://ibb.co/qWgkqv6)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 18 เมษายน, 2562, 09:02:37 PM

(https://i.ibb.co/9bx4bKD/image.png) (https://ibb.co/5rQjrp0)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 เมษายน, 2562, 02:05:05 PM

(https://i.ibb.co/P5Xcg0z/image.png) (https://ibb.co/55prLwx)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 27 เมษายน, 2562, 02:06:12 PM

(https://i.ibb.co/cXWnrrj/image.png) (https://ibb.co/Hpc8HHj)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 พฤษภาคม, 2562, 09:16:39 PM

(https://i.ibb.co/ZxSGd1f/image.png) (https://ibb.co/FzXm6qh)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 พฤษภาคม, 2562, 09:17:49 PM

(https://i.ibb.co/qBN1w7m/image.png) (https://ibb.co/8Mr8VNP)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 26 พฤษภาคม, 2562, 07:14:49 AM

(https://i.ibb.co/f4Wz0wd/0.png) (https://ibb.co/Fg1L7T4)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 02 มิถุนายน, 2562, 10:58:50 AM

(https://i.ibb.co/hd3vrf9/image.png) (https://ibb.co/YdHGJZQ)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 02 มิถุนายน, 2562, 11:03:12 AM

(https://i.ibb.co/jv8dmCd/image.png) (https://ibb.co/1f031C3)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 มิถุนายน, 2562, 08:29:36 PM

(https://i.ibb.co/yYcqQLx/image.png) (https://ibb.co/7RdK170)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 มิถุนายน, 2562, 08:31:18 PM

(https://i.ibb.co/C8mc4q7/image.png) (https://ibb.co/DWzJmNC)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 มิถุนายน, 2562, 08:23:01 AM

(https://i.ibb.co/zx2K1yZ/image.png) (https://ibb.co/LRg4ML1)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 17 มิถุนายน, 2562, 08:24:18 AM

(https://i.ibb.co/j3J8q3L/image.png) (https://ibb.co/5sK1Cs5)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 25 มิถุนายน, 2562, 08:18:08 AM

(https://i.ibb.co/LxCNDwB/image.png) (https://ibb.co/7nGkxcB)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 25 มิถุนายน, 2562, 08:20:22 AM

(https://i.ibb.co/jT1nM52/image.png) (https://ibb.co/2yfGt6Q)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 30 มิถุนายน, 2562, 09:08:29 PM

(https://i.ibb.co/XDFRYPc/image.png) (https://ibb.co/r35rdhD)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 30 มิถุนายน, 2562, 09:10:54 PM

(https://i.ibb.co/tqzkk9f/image.png) (https://ibb.co/3pvGGnX)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 กรกฎาคม, 2562, 07:18:51 AM

(https://i.ibb.co/XzXZ1Rt/image.png) (https://ibb.co/zSshpvZ)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 09 กรกฎาคม, 2562, 07:20:01 AM

(https://i.ibb.co/w4wYf5Z/image.png) (https://ibb.co/qpWxvTL)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 กรกฎาคม, 2562, 08:18:40 AM

(https://i.ibb.co/Z2d5j4d/image.png) (https://ibb.co/Rj2fFr2)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 24 กรกฎาคม, 2562, 08:19:55 AM

(https://i.ibb.co/fNwMvLp/image.png) (https://ibb.co/s1YjHzw)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 31 กรกฎาคม, 2562, 07:23:01 AM

(https://i.ibb.co/YPd7974/image.png) (https://ibb.co/KbsjZjc)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 31 กรกฎาคม, 2562, 07:24:15 AM

(https://i.ibb.co/yWQQLyJ/image.png) (https://ibb.co/gzRRsTC)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 08 สิงหาคม, 2562, 06:25:55 PM

(https://i.ibb.co/FXw5pfD/image.png) (https://ibb.co/5k8rZzR)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 08 สิงหาคม, 2562, 06:27:25 PM

(https://i.ibb.co/vx6HLjQ/image.png) (https://ibb.co/PZvN169)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 15 สิงหาคม, 2562, 11:10:33 AM

(https://i.ibb.co/CQBbxMR/image.png) (https://ibb.co/cQJ6zC4)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 15 สิงหาคม, 2562, 11:12:25 AM

(https://i.ibb.co/XJ9TYFf/image.png) (https://ibb.co/5cdVKsX)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 สิงหาคม, 2562, 07:56:06 PM

(https://i.ibb.co/6105bkv/image.png) (https://ibb.co/b25nLkH)


หัวข้อ: Re: วันนี้วันพระ ธรรมรักษานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 22 สิงหาคม, 2562, 07:57:41 PM

(https://i.ibb.co/XDpRGkt/image.jpg) (https://ibb.co/G9kSr3R)