เว็บไซต์อารมณ์กลอน เว็บไซต์สำหรับผู้มีกลอนในหัวใจ..

คุยเรื่องร้อยแปดชาวอารมณ์กลอน => ดูหนัง-ฟังเพลง-คลิปความบันเทิง => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 พฤศจิกายน, 2558, 08:10:11 PMหัวข้อ: ** บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 11 พฤศจิกายน, 2558, 08:10:11 PM
.
เพลงพ่อของแผ่นดิน
********
ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน
คุณครูนคร  ถนอมทรัพย์  
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ประพันธ์และขับร้อง)
คำร้อง...นายสุวัฒน์  ไวจรรยา  ศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรี สาขาวรรณศิลป์
ขับร้อง...ไชยา  มิตรชัย
...................
พระเป็นยิ่งกว่ามหาราชัน เป็นมิ่งขวัญของไทยทุกถิ่น
เป็นผืนฟ้าโอบป้องคุ้มครองดิน  เป็นวารินหยาดเย็นชโลมใจไทย
.
พระเป็นกษัตริย์นักพัฒนา  ทรงค้นคว้าทฤษฎีใหม่ๆ
เสด็จทรงงานทุกสถานใกล้ไกล  พสกนิกรพ้นภัยเพราะพระกรุณาธิคุณ
.
น้ำพระทัยพระองค์ท่านใหญ่หลวง  ประชาไทยทั้งปวงได้พบความอบอุ่น
พระปารเมศรปกเขตค้ำจุน  ราษฎร์สำนึกพระคุณขอทูนเทิดเหนือชีวี
.
พระเป็นยิ่งกว่ามหาราชัน  เป็นมิ่งขวัญของไทยทุกที่
เป็นร่มโพธิ์ทองพ่อของแผ่นดินนี้  ไทยรู้รักสามัคคีเพราะมีพ่อองค์เดียวกัน
*******
I3Lax9RB6SAหัวข้อ: Re: ** บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 13 พฤศจิกายน, 2558, 08:22:30 PM
.
เพลงฟ้าโอบดินอุ่น
*******
ทำนอง/ คำร้อง  สุวัฒน์  ไวจรรยา
เรียบเรียงเสียงประสาน  อ.ปรีดา  จรัสวัฒน์
ขับร้อง   ณัชชา  เจริญบุญ       
..............
จากฟ้าสู่พื้นดินชื่นฉ่ำ  หยาดเย็นน้ำพระราชหฤทัย
ดุจสายฝนที่โปรยปราย  พสกนิกรหญิงชาย ปิติหัวใจเต็มปรี่   
.       
จากฟ้าสู่พื้นดินชื่นสุข  พระทรงปลุกสำนึกไทยทั่วธาตรี
ให้รู้พอเพียงเลี้ยงชีวี  รู้รักสามัคคี และมีน้ำใจ     
.     
องค์ภูมิพล ล้นเกล้าฯ เจ้าชีวิต  พระราชกิจเลิศล้วนเพื่อไทย
พระบารมี ก้องหล้าเกริกฟ้าไกล  โลกเทิดทูนไท้จอมกษัตริย์นักพัฒนา 
.         
จากฟ้าสู่พื้นดินชื่นชุ่ม   ที่ร้อนรุ่มกลับเริงรื่นชื่นชีวา
ที่ไหนหนาว ร้าวอุรา   อ้อมอกฟ้า โอบดินให้ไออุ่นเอย
* สโมสรนักเพลง - บันทึกเสียง
BHBaAb33paE

หัวข้อ: Re: ** บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 16 พฤศจิกายน, 2558, 10:30:55 PM
.
เพลงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
*********
ทำนอง   ครูสมชาติ  ชนะโชติ
คำร้อง    สุวัฒน์  ไวจรรยา
เรียบเรียงเสียงประสาน  วีระชัย  สุระนิวงศ์
สมชาติ  ชนาเทพ  ร้องนำหมู่ศิลปินสโมสรนักเพลง  
-------------------------------------      
พระครองราชย์ครองใจ      ราษฎร์ทุกถิ่นไทย อบอุ่นด้วยพระบุญญา
องค์นวมินทร์มหาราชา      ดุจดั่งผืนฟ้า โอบป้องผองชนพ้นภัย    
      
พระครองราชย์ครองธรรม    ทั่วทุกเขตคามเทิดเกียรติพระยศเกรียงไกร
องค์ภูมิพลพระภูวไนย       ราษฎร์ต่างเทิดไท้เด่นอยู่กลางใจไทยทุกคน
          
ยามพระแย้มสรวลโลกสดใส      ราษฎร์ซึ้งตรึงใจ ดวงฤทัยสุขล้น
พระบารมีแผ่ไกลไปทั่วแห่งหน     ทุกบ้านตำบลทรงพระเมตตา        
  
พระครองราชย์ครองไทย      ครองทั้งจิตใจ หมู่เหล่าของชาวประชา
องค์ภูมิพลนวมินทรา       ยิ่งใหญ่ล้ำฟ้า สถิตในใจไทยนิรันดร์                      
สโมสรนักเพลง - บันทึกเสียง
AkqB_WfQsgs


หัวข้อ: Re: ** บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 23 พฤศจิกายน, 2558, 09:03:36 PM
.
เพลงดาวเรืองประเทืองไทย
**********
ทำนอง  ครูสมชาติ  ชนะโชติ
คำร้อง สุวัฒน์ ไวจรรยา
เรียบเรียงเสียงประสาน วีรชัย  สุระนิวงศ์
สมชาติ  ชนาเทพ ร้องนำหมู่
................
ดาวเอ๋ยดาวเรือง   งามประเทืองทั่วไทย
สวยแลวิไล   ตรึงหัวใจประชา

เรืองเอ๋ยเรืองรอง   งามดั่งทองทาบทา
สวยพราวอาณา   เพลินตาพาชื่นชีวิน

โอ้แสนซึ้งใจ   งามไปทั่วแคว้นแดนถิ่น
เทิดพระนวมินทร์   โศภินทั้งเมืองดาวเรืองงาม

ชาวเอ๋ยชาวไทย   เราสุขใจทุกยาม
ใต้ผืนฟ้าคราม   แผ่นดินสยามร่มเย็น
.............
บันทึกเสียง - สโมสรนักเพลง ลาดพร้าว ซอย ๔
                   
gEhJnDt1kyE


หัวข้อ: Re: ** บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 28 พฤศจิกายน, 2558, 01:44:07 PM
.
เอกราชัน
*********
ทำนอง สุวัฒน์ ไวจรรยา
คำร้อง สมชาย ขจรศักดิ์ชัย
เรียบเรียงเสียงประสาน อ.ปรีดา จรัสวัฒน์
ขับร้อง วิทยา – อัญชนิต
.
เอกราชัน ขวัญชาติปกราษฎร์รัฐ
โบกพระหัตถ์ เปี่ยมเมตตามหาศาล
พระนวมินทร์แผ่ภิญโญยิ่งโอฬาร
ครองราชย์ยาวนาน สืบสานไทย
.
เคียงคู่องค์ ราชินีสยาม
พระพักตร์ยาม แย้มสรวลโลกสดใส
พระบารมีเจิดจรัสร่มฉัตรชัย
ชาติก้าวไกลเพราะพ่อหลวงแห่งปวงชน
.
สวยอร่ามงามพร้อม
นอบน้อมถวายองค์ภูมิพล
จุดเทียนชัย แซ่ซ้องก้องสากล
ทุกแห่งทุกหน อบอุ่นเทิดบุญญา
.
ไทยทุกคน ชนทุกฝ่ายใจภักดิ์
ขอพระจักรีวงศ์ทรงหรรษา
กราบพระบาทรวมพลังทั้งน้ำตา
เหล่าไพร่ฟ้าหลอมหัวใจถวายพระพร
........................................................................
* บันทึกเสียง - สโมสรนักเพลง ลาดพร้าว ซอย ๔
Ycbc5RB3yJo


หัวข้อ: Re: ** บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 ธันวาคม, 2558, 07:59:51 PM
.
** มหามงคล **
*******
           ทำนอง/ คำร้อง  สุวัฒน์  ไวจรรยา            
 วิทยา – ศรีสุภางค์  ขับร้อง
             เรียบเรียงเสียงประสาน  อ.ปรีดา  จรัสวัฒน์           
สโมสรนักเพลง  บันทึกเสียง
.
มหามงคลดลดิถี....องค์พระจักรีพระมิ่งขวัญ
เฉลิมพระชนม์พรรษาพระทรงธรรม์....เหล่าทวยราษฎร์นั้น น้อมสดุดี
.
มหาราชันปัจจุบันสมัย....ไทยทั้งใกล้ไกลเกษมศรี
พระทรงเมตตาไพร่ฟ้าทั่วธานี....ร่มเย็นทุกที่ชื่นชีวีทุกคน
.
พระทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา.....หนุนนำปวงประชาสุขล้น
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพชน.....ช่วยส่งผลพาชาติเจริญ
.
พระนวมินทร์บดินทร์สยาม....เกริกก้องพระนามโลกสรรเสริญ
องค์ภูมิพลมหาราชราษฎร์ทูนเทิน....ขอพระชนม์เกินร้อยพรรษาเอย
...............................................
686Z5BV5RVc


หัวข้อ: Re: ** บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 04 ธันวาคม, 2558, 03:20:18 PM
*
** มหาราชของชาติไทย **
********
ทำนอง   สุวัฒน์  ไวจรรยา     
คำร้อง   พ.ท. สมพงษ์  โหละสุต   
                        เรียบเรียงเสียงประสาน   ปรีดา   จรัสวัฒน์                           
ขับร้อง  ภาณุเดช – ปาริสา   
--------------------
   มติผองชนทุกผู้หมู่เหล่า     ต่างก้มน้อมเกล้าฯ สมัญญานามถวาย 
พระภูมิพลมหาราชของชาติไทย      องค์ภูวไนยพระเกียรติเกริกไกรสากล
.
   พระราชกิจทุกทิศเพื่อไทย       ทวยราษฎร์ทั้งหลาย อบอุ่นหัวใจเปี่ยมล้น
ทรงเป็นพ่อพระ พ่อแผ่นดินของปวงชน    ลูกไทยทุกคนนั้นจงรักพระจักรีวงศ์
.
   ย้อนหลังครั้งพระขึ้นครองราชย์         ทรงประกาศ พระปณิธานอันสูงส่ง
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมธำรง      เพื่อประโยชน์ยืนยง แห่งมหาชน
.
   พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง    เพื่อราษฎร์ได้เลี้ยงชีวีไม่มีขัดสน 
พสกนิกร พ้นภัยจากความยากจน    ชาวไทยทุกคนขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.........................................................
*   อยู่ในชุด    “ ๙ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔  พรรษา”   
และ    ชุด  “สดุดีจักรีนวมินทร์”
สโมสรนักเพลง ลาดพร้าว ซอย ๔ - บันทึกเสียง
Rq0i5nAT1PQ


หัวข้อ: Re: ** บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 06 ธันวาคม, 2558, 11:26:56 AM
*
**ราชาในดวงใจ **
*******
ทำนอง  สุวัฒน์  ไวจรรยา
คำร้อง  จำเริญลักษณ์  ทองล้วน
                           เรียบเรียงเสียงประสาน  อ.ปรีดา  จรัสวัฒน์                         
ขับร้อง วิทยา  ศรัทธาเทพ 
----------------
      พระเอยพระจอมปราชญ์   ชนทั้งชาติไทยทั้งผอง
   ปลื้มในใจเรืองรอง         ราชันครองหัวใจชน
.
      พระเอยพระครองไทย      สุขสดใสทุกแห่งหน
   พ่อหลวงของปวงชน         ทุกทุกคนซึ้งพระนาม
.
      หยาดฝนเย็นปานใด      น้ำพระทัยเย็นยิ่งทุกยาม
.
   หล่อเลี้ยงทุกเขตคาม         แสนสุดงามแผ่นดินทอง
      พระเอยพระทรงธรรม์      ชาวไทยนั้นสุขทั้งผอง
   เพราะพ่อทรงคุ้มครอง         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
-------------
*   อยู่ในชุด    “ ๙ บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔  พรรษา”   และ    ชุด  “สดุดีจักรีนวมินทร์”
สโมสรนักเพลง ลาดพร้าว ซอย ๔ บันทึกเสียง
hk6wk4IcNHQ


หัวข้อ: Re: ** บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 08 ธันวาคม, 2558, 08:52:38 PM
*
** เพลงพ่อของแผ่นดิน **
********
ทำนองและเรียบเรียนเสียงประสาน
คุณครูนคร  ถนอมทรัพย์ 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ประพันธ์และขับร้อง)
คำร้อง...นายสุวัฒน์  ไวจรรยา  ศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรี สาขาวรรณศิลป์
ขับร้อง...คัทลียา  มารศรี
...................
พระเป็นยิ่งกว่ามหาราชัน เป็นมิ่งขวัญของไทยทุกถิ่น
เป็นผืนฟ้าโอบป้องคุ้มครองดิน  เป็นวารินหยาดเย็นชโลมใจไทย
.
พระเป็นกษัตริย์นักพัฒนา  ทรงค้นคว้าทฤษฎีใหม่ๆ
เสด็จทรงงานทุกสถานใกล้ไกล  พสกนิกรพ้นภัยเพราะพระกรุณาธิคุณ
.
น้ำพระทัยพระองค์ท่านใหญ่หลวง  ประชาไทยทั้งปวงได้พบความอบอุ่น
พระปารเมศรปกเขตค้ำจุน  ราษฎร์สำนึกพระคุณขอทูนเทิดเหนือชีวี
.
พระเป็นยิ่งกว่ามหาราชัน  เป็นมิ่งขวัญของไทยทุกที่
เป็นร่มโพธิ์ทองพ่อของแผ่นดินนี้  ไทยรู้รักสามัคคีเพราะมีพ่อองค์เดียวกัน
---------------------
สโมสรนักเพลง ลาดพร้าว ซอน ๔ - บันทึกเสียง
O07i7oVtG8s