เว็บไซต์อารมณ์กลอน เว็บไซต์สำหรับผู้มีกลอนในหัวใจ..

กฎระเบียบและการจัดการประกวดคำประพันธ์ => ห้องประกวดคำประพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ❀ Sasi ❀ ที่ 09 มกราคม, 2560, 02:08:08 PMหัวข้อ: ♥:ประกวดกลอนสุภาพประจำเดือนมกราคม๒๕๖๐ หัวข้อ"สู่รัชกาลใหม่..ศูนย์รวมใจเดียวกัน?"
เริ่มหัวข้อโดย: ❀ Sasi ❀ ที่ 09 มกราคม, 2560, 02:08:08 PM
(http://upic.me/i/m0/sasi...aromklon.jpg)

ประกวดกลอนสุภาพ หัวข้อ"สู่รัชกาลใหม่..ศูนย์รวมใจเดียวกัน?"
ความยาว ๖ บท รับผลงานตั้งแต่
๑ มกราคม ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
♥ เชิญลงในกระทู้นี้ได้เลยค่ะ ♥ :letter:
***ยังไม่ได้เป็นสมาชิก..♠ สมัครที่นี่ค่ะ ♠ (http://aromklon.com/index.php) :18:


- รางวัลที่ ๑ จะได้รับ  คะแนน ๒๕ คะแนน พร้อมโบว์ประกาศเกียรติคุณ ในเดือนนั้น

- รางวัลที่ ๒ จะได้รับ คะแนน ๒๐ คะแนน พร้อมโบว์ประกาศเกียรติคุณ ในเดือนนั้น

- รางวัลที่ ๓ จะได้รับ คะแนน ๑๕ คะแนน พร้อมโบว์ประกาศเกียรติคุณ ในเดือนนั้น

- รางวัลชมเชย จะมี ๓ รางวัล โดยทางเว็บจะ + คะแนนให้ รางวัลๆละ ๑๐ คะแนน

ขอแสดงความปรารถนาดีจาก..."คุณระนาดเอก"
และ...ทีมงาน"เว็บไซต์อารมณ์กลอนดอทคอม"


(http://mekaje.files.wordpress.com/2013/08/rosethank-you.gif?w=640)


หัวข้อ: Re: ♥:ประกวดกลอนสุภาพประจำเดือนมกราคม๒๕๖๐ หัวข้อ"สู่รัชกาลใหม่..ศูนย์รวมใจเดียวกัน?"
เริ่มหัวข้อโดย: ข.ม. ณ สุรินทร์ ที่ 13 มกราคม, 2560, 08:06:22 PM

ประกวดกลอน
หัวข้อ : "สู่รัชกาลใหม่..ศูนย์รวมใจเดียวกัน?"
ประพันธ์โดย : ข.ม. ณ สุรินทร์เฉลิมฉัตรกษัตรามหาราช
เฉลิมชาติราชบัลลังก์ทรงศักดิ์ศรี
เฉลิมศกตกระกาสุขาวดี
เฉลิมเกียรติพระภูมีจักรีไท

"มหาวชิราลงกรณ์" กระฉ่อนด้าว
เด่นอะคร้าวพราวนริศพิสมัย
"บดินทร" ขจรศักดิ์ประจักษ์ไทย
วิสุทธิ์ไซร้ "เทพยวรางกูร"

สยามรัฐพิพัฒน์นำความดำรง
รัตนโกสินทร์วงศ์พงศ์ไอศูรย์
สถิตหล้าประชาไทยไร้อาดูร
บริบูรณ์ทศธรรมนำชีวัน

ทั่วแหลมทองผ่องขาวสกาวเด่น
เทิดไท้เป็นเช่นโพธิ์ไทรมไหศวรรย์
ดุจบิดรคุ้มเกล้าทุกวารวัน
กมลมั่นพลันจงรักภักดิ์ภูบาล

ศูนย์รวมใจมิเสื่อมคลายวางวายวอด
มิม้วยมอดบริคณห์ชนสุขศานต์
พระเมตตาการุญกรุ่นดวงมาน
เรืองตระการประทานสุขทุกผู้นาม

ขอถวายพระพรชัยแห่งไตรรัตน์
ความสวัสดิ์จรัสธรรมนำสยาม
พระชนม์ชีพทรงเกษมเปรมทุกยาม
ครองสยามเรืองจำรัสวิวัฒน์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข.ม. ณ สุรินทร์
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
หัวข้อ: Re: ♥:ประกวดกลอนสุภาพประจำเดือนมกราคม๒๕๖๐ หัวข้อ"สู่รัชกาลใหม่..ศูนย์รวมใจเดียวกัน?"
เริ่มหัวข้อโดย: หญิง ที่ 30 มกราคม, 2560, 05:43:49 PM
(http://www.m-culture.go.th/surveillance/images/article/news846/nimg.jpg)

ประกวดกลอนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
หัวข้อ : "สู่รัชกาลใหม่..ศูนย์รวมใจเดียวกัน?"
ประพันธ์โดย : หญิง

๐ เถลิงราชย์ขัตติยมหากษัตริย์
เศวตฉัตรพิสุทธิ์ดุจเพชรแก้ว
สมสมญาอ่าองค์ทรงเพริศแพร้ว
ผุดผ่องแผ้วพระพักตร์ลักขณา

๐ เฉลิมพระเกียรติเกรียงไกรก้องไพสิฐ
ทั่วทุกทิศเทิดไท้ใส่เกศา
ธ เป็นศรีชีวันขวัญประชา
ไทยทั่วหล้าประจักษ์ภักดิ์บดินทร์

๐ ดุจทิพย์ธารชโลมใจปวงไทยราษฎร์
ภูวนาถปกครองทั่วท้องถิ่น
ด้วยทศพิธราชธรรมตามภูมินทร์
ศรีธานินทร์สยามเขตคามทอง

๐ สบสุขศานต์บ้านเมืองเฟื่องพิพัฒน์
สู่สวัสดิ์รัชสมัยอำไพผ่อง
ศิวิไลซ์ลือเลื่องรุ่งเรืองรอง
ยุคลำยองยิ่งใหญ่ไทยเทียมทัน

๐ ราษฎร์เฉลิมเสริมองค์พระทรงศรี
พระบารมีปกเกศทั่วเขตขัณฑ์
ไทยธำรงคงเดิม เพิ่มอนันต์
พืช,ผล,พันธุ์,สัตว์,ป่าพาอุดม

๐ น้อมถวายพระพรชัยให้โชติช่วง
พร้อมเทพสรวงเทวามาห้อมห่ม
ทีฆายุยืนยงทรงภิรมย์
ปวงราษฎร์ก้มแซ่ซ้องสดุดี
(http://upic.me/i/ei/k5aqrrnv9cx.gif)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า  นามปากกา หญิง

 :aab15:
(http://upic.me/i/ei/k5aqrrnv9cx.gif)


หัวข้อ: Re: ♥:ประกวดกลอนสุภาพประจำเดือนมกราคม๒๕๖๐ หัวข้อ"สู่รัชกาลใหม่..ศูนย์รวมใจเดียวกัน?"
เริ่มหัวข้อโดย: สิริวตี ที่ 31 มกราคม, 2560, 01:31:28 AM
ประกวดกลอนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
หัวข้อ : สู่รัชกาลใหม่...ศูนย์รวมใจเดียวกัน
ประพันธ์โดย : สิริวตี

เฉลิมรัฐสมัยประไพผ่อง
ประชาชนแซ่สร้องเฉลิมศรี
ศูนย์รวมใจไทยรัฐร่มจักรี
สดุดี ธ ทรงธรรมนำแผ่นดิน

ดำเนินรอยตามมหาชนกนาถ
ที่อาณาประชาราษฎร์ยังถวิล
ท่านทรงตามพลิกแล้งแหล่งทำกิน
เพิ่มทรัพย์สินถิ่นไทยให้สมบูรณ์

ทศพิธราชธรรมน้อมนำหลัก
พสกฯภักดิ์ภูมินทร์มิสิ้นสูญ
พระบารมีผ่องประภัสสร์จรัสจรูญ
ดุจไพฑูรย์แจ่มรัฐองค์ฉัตรชัย

ยอพระเกียรติยศ ธ ปกเกล้า
กษัตริย์เจ้าบดินทร์แผ่นดินใหม่
"มหาวชิราลงกรณ์"บวรผไท
สืบสมัยป้องเขตประเทศเจริญ

ยอกรกล่าวสดุดีสิริสวัสดิ์
ทรงเป็นร่มโพธิ์ฉัตรงามสรรเสริญ
ดังทวยเทพปกสยามยามดำเนิน
ขอพระองค์ทรงเผชิญสุขะเย็น

ประเทศไทยมีชาติศาสน์กษัตริย์
มาพิพัฒน์เมืองไว้ไม่ลำเข็ญ
ศูนย์รวมใจไทยล้ำปราบลำเค็ญ
ลูกขอเป็นข้าบาทฯปราชญ์นิรันดร์ฯะ

สิริวตีหัวข้อ: Re: ♥:ประกวดกลอนสุภาพประจำเดือนมกราคม๒๕๖๐ หัวข้อ"สู่รัชกาลใหม่..ศูนย์รวมใจเดียวกัน?"
เริ่มหัวข้อโดย: ไชยเชษฐ์ ที่ 31 มกราคม, 2560, 09:33:43 PM
ประกวดกลอนสุภาพ  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๐
หัวข้อ :“ สู่รัชกาลใหม่..ศูนย์รวมใจเดียวกัน ”
 ประพันธ์โดย  : ไชยเชษฐ์
สำนวน๑
สืบรอยธรรมรอยเดชะรอยพระบาท
สืบต่อราชสันตติวงศ์ทรงสืบสาน
สืบมั่นในพระราชปณิธาน
รัชกาลที่สิบสืบบุญญา

คือฉัตรช่อต่อชั้นรังสรรค์ศักดิ์
คือศูนย์กลางแห่งรักเป็นหลักหล้า
คือมิ่งขวัญผดุงไทยให้ประชา
คือศรัทธายึดเหนี่ยวใจเดียวกัน

คงคู่ชนคงชาติคงศาสตร์ศิลป์
คงแผ่นดินภูมิพลังยังคงมั่น
คงแนวทางคุณค่าสถาบัน
คงนิยามสำคัญสร้างสรรค์ไทย

ร่มโพธิ์ทองป้องปกพสกสุข
ร่มโพธิ์ปลุกความหวังยังสดใส
ร่มโพธิ์ซับน้ำตาแห่งอาลัย
สู่สมัยร่มโพธิ์พระบารมี

ก้าวกันต่อพอเพียงเลี้ยงชีพชาติ
ดังพระราชดำรัสชัดศักดิ์ศรี
ทุกหมู่ชนรู้รักสามัคคี
ทำความดีรวมใจให้ชื่นชม

น้อมนอบนบภูบดินทร์ปิ่นสยาม
น้อมนำตามพระราชกิจไพสิฐสม
น้อมใจภักดิ์ภูเบศเดชบรม
น้อมถวายบังคมศูนย์ร่มโพธิ์

ไชยเชษฐ์


หัวข้อ: Re: ♥:ประกวดกลอนสุภาพประจำเดือนมกราคม๒๕๖๐ หัวข้อ"สู่รัชกาลใหม่..ศูนย์รวมใจเดียวกัน?"
เริ่มหัวข้อโดย: < ชายกลาง >(กล้า) ที่ 31 มกราคม, 2560, 09:57:04 PM
(http://upic.me/i/l0/1ovnn.jpg)

ประกวดกลอนสุภาพ  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๐
หัวข้อ :“ สู่รัชกาลใหม่..ศูนย์รวมใจเดียวกัน ”
 ประพันธ์โดย  ชายกลาง(กล้า)

ธงไตรรงค์คงหยัดสะบัดพลิ้ว
เป็นแถวทิวทั่วแคว้นแดนสยาม
ยังผ่องแผ้วพิพัฒน์จำรัสงาม
ลือเลื่องนามเนิ่นเนาแต่เก่ากาล

สยามรัฐพัฒนาฝ่าอุปสรรค
มุ่งยึดหลักประชาผาสุกศานต์
เศรฐกิจผลิตภัณฑ์จัดสรรงาน
ธัญญาหารบริบูรณ์คือทุนไทย

ธ มุ่งมั่นฟันฝ่าพายืนหยัด
ธ ปกรัฐพ้นผ่านกาลสมัย
ธ ปกเกล้าประชาพาอุ่นใจ
ธ ห่วงใยสุขทุกข์-ทุกหมู่ชน

สู่กษัตริย์รัชสมัยวิไลยุค
ต่างเริ่มบุกวิถีหวังมีผล
สร้างรายได้หมายมาดประกาศตน
เพื่อหลีกพ้นตกอับ กลับฟื้นฟู

ขอไทยผองปองมั่นฉันน้องพี่
เพิ่มไมตรีร่วมด้วยช่วยกันสู้
รัฐประชาจับมือสื่อความรู้
จุดมุ่งอยู่ อารยธรรม...ขจรขจาย

ศรีสวัสดิ์รัชสมัยอำไพผ่อง
ด้าวแดนทองถ่องแท้แผ่ขยาย
"ศูนย์รวมใจเดียวกัน"มั่นมิคลาย
น้อมถวาย บังคมองค์บดินทร์

กล้า

 :aab15:หัวข้อ: Re: ♥:ประกวดกลอนสุภาพประจำเดือนมกราคม๒๕๖๐ หัวข้อ"สู่รัชกาลใหม่..ศูนย์รวมใจเดียวกัน?"
เริ่มหัวข้อโดย: ไชยเชษฐ์ ที่ 31 มกราคม, 2560, 11:58:38 PM
ประกวดกลอนสุภาพ  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๐
หัวข้อ :“ สู่รัชกาลใหม่..ศูนย์รวมใจเดียวกัน ”
 ประพันธ์โดย  : ไชยเชษฐ์
สำนวน๒
ไม้ยื่นกิ่งก้านนำจากลำต้น
ผลิดอกผลอยู่รอดสืบยอดใหม่
หยั่งรากแก้วมั่นคงลึกลงไป
แผ่ร่มใบโอบอุ้มปกคลุมดิน

จึงอุดมด้วยกล้านานาชนิด
รวมชีวิตนิเวศไว้ไม่เคยสิ้น
วัฏจักรวงจรย้อนหลั่งริน
ดำรงถิ่นสืบรุ่นจากทุนเดิม

ดั่งโพธิ์ทองยืนต้นล้นมานะ
ขัตติยะแห่งราชามาส่งเสริม
บำรุงธรรมบำบัดทุกข์สุขเพิ่มเติม
จากริเริ่มลุล่วงเพื่อปวงชน

“มหาวชิราลงกรณ”บวรสมัย
สืบต่อในรัชกาลประสานผล
ทศพิธราชธรรมดำรงดล
ต่อจากพระภูมิพลแห่งคนไทย

ศูนย์รวมชาติราษฎร์รัฐพัฒน์พิสิฐ
ศูนย์รวมจิตความหวังยังยิ่งใหญ่
ศูนย์รวมแห่งความรักเป็นหลักชัย
ศูนย์รวมใจหนึ่งเดียวยึดเหนี่ยวกัน

พระบุญญาเดชาองค์พระทรงศรี
บารมีขจัดทุกข์สร้างสุขสันต์
ปวงพสกภักดีด้วยชีวัน
ศูนย์รวมขวัญขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ไชยเชษฐ์