เว็บไซต์อารมณ์กลอน เว็บไซต์สำหรับผู้มีกลอนในหัวใจ..

อารมณ์กลอน => ฉันท์ กาพย์ ร่าย => ข้อความที่เริ่มโดย: soul searcher ที่ 04 สิงหาคม, 2560, 09:16:44 AMหัวข้อ: ...ขลุ่ยเคลิ้ม...
เริ่มหัวข้อโดย: soul searcher ที่ 04 สิงหาคม, 2560, 09:16:44 AM

เสียงขลุ่ยละลิ่วสรณะเยื้อน
สุตะเอื้อนอุราปัน
เคลิบเคลิ้มระหว่างหทยฝัน
จิตะคล้อยคณาตรึง

บทเพลงกวีอจลยล
ผิวะดลฤทัยรึง
ครวญคร่ำประโคมขณะคะนึง
รติร้อยเชลงรมย์

หากแม้นวลีสละสลวย
วจะช่วยชะขื่นทม
วาบไหวระบายระบิระบม
มละสิ้นระบิลราน

เคลิ้มขับคล้องขลุ่ยคล้อย      ครวญเบา
เคลิ้มห่มพริ้งพรางเพรา        หยาดเยื้อน
เคลิ้มบทรสกลอนเกลา         สะกด ใจเฮย
เคลิ้มข่มคร้ามอิดเอื้อน         อกเอื้ออักษร

อารมณ์กลอนเฟื่องฟุ้ง          ฟองพราย
อวลอาบเคล้าเคียงคลาย      รุ่มเร้า
อารมณ์อาจห่างหาย            ดายดับ
กลอนฝากไว้จักเฝ้า             ปลุกย้อนอารมณ์หวน

ครวญเอยเปรยชื่นช้อย         ชวนวลี
เชิญชุ่มฉ่ำพาที                  ถักถ้อย
สมานส่งไมตรี                   กานท์กลั่น
เมินมิตรลิขิตร้อย                หม่นม้างมลายฝัน

Soul Searcher
Inspired to write 1/8/2017cto2AUkL4FA