เว็บไซต์อารมณ์กลอน เว็บไซต์สำหรับผู้มีกลอนในหัวใจ..

อารมณ์กลอน => โคลง => ข้อความที่เริ่มโดย: soul searcher ที่ 11 ธันวาคม, 2560, 10:06:46 AMหัวข้อ: ~* วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม *~
เริ่มหัวข้อโดย: soul searcher ที่ 11 ธันวาคม, 2560, 10:06:46 AM


~* วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม *~

ยี่สิบฉบับแล้ว.................รัฐธรรมนูญ
ประเทศเรืองจำรูญ..........จรัสฟุ้ง?
ประชาราษฏร์สมบูรณ์......พูนสุข?
อิสระดั่งรุ้ง......................หว่างเวิ้งเวหา?

นาวาวกอ่างแก้ว.............วนเวียน
ปฏิรูปพากเพียร..............กอบกู้
ปฏิเสธเบียดเบียน...........อิสระ ชนเฮย
หลั่งเลือดลุกขึ้นสู้.............กี่ครั้งกี่หน

“คนไท”ฟังชื่อนี้...............สิเกลอ
หันตื่นพ้นละเมอ..............เบิ่งบ้าง
อิสระไหนเจอ..................คิดพูด
ประดิดประดอยอ้าง........เล่ห์ร้อยคำสลวย

ทวยประชาหากรู้.............สิทธิ์ตน
คุณค่าความเป็นคน.........หนึ่งนี้
อิสระเสรีชน.....................เพียงแค่
ใช้สิทธิ์เพื่อบ่งชี้...............เรียกร้องปากเสียง

จำเรียงเพียงเพรียกพร้อง..ประชาธิปไตย
ละเมิดสิทธิ์อื่นใคร............ตระหนักรู้
หากถูกละเมิดไย..............ยอมสยบ
อำนาจข่มคุดคู้.................สาปสิ้นมลายสูญ

มนูญมนัสน้อม.................จิตจาร
ใช่เฉื่อยเชื่อบงการ..........เคลือบคล้อย
ฤาโง่ดั่งคำขาน...............ยินบ่อย
จูงจมูกเด็กน้อย...............จึ่งจ้องตื่นตูม

ปูมประวัติศาสตร์แจ้ง......จริตยล
ย้อนสู่เรื่องเดิมดล...........ดั่งอ้าง
สติพินิจบน.....................มูลเหตุ
หมองหม่นว้าเหว่ว้าง.......ธาตุแท้มนุสสา

Soul Searcher
Inspired to write 10/12/2017

jbNVcn74zPcหัวข้อ: Re: ~* วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม *~
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 11 ธันวาคม, 2560, 03:58:46 PM

@ รัฐธรรมนูญต้องเทิด.........รักษา
อธิปัตย์ของผองประชา.........ระบุแจ้ง
พระปกเกล้า ธ ประทานมา....แก่ราษฎร์
อำนาจประชา อย่าแกล้ง.......เล่ห์ใช้ฉ้อฉลหัวข้อ: Re: ~* วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม *~
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 14 ธันวาคม, 2560, 10:20:19 AM

(รับ) รวมพลัง ผองเหล่า ประชา
ร่วมจิต วิญญาณ์
สืบสาน ประชา- ธิปไตย

....ผู้คน ยังลำบาก ยากเข็ญ
ทุกข์แท้ ลำเค็ญ
ไม่เห็น ที่ซึ่ง พึ่งพา (รับ)

....ทุรชน กดขี่ บีฑา
แปลงแฝง เร้นมา
สูบเลือด วิญญาณ์ สูญสิ้น (รับ)

....สืบสาน ตำนาน แผ่นดิน
ผู้คน ใฝ่ถวิล
“รักสามัคคี” ร่วมใจ (รับ)

กาพย์ฉบัง ๑๖