เว็บไซต์อารมณ์กลอน เว็บไซต์สำหรับผู้มีกลอนในหัวใจ..

อารมณ์กลอน => ห้องเรียนรู้คำประพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: share ที่ 16 กรกฎาคม, 2562, 09:47:08 AMหัวข้อ: กาพย์โกสุม ๒๔ + กลบทกบเต้นต่อยหอย
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 16 กรกฎาคม, 2562, 09:47:08 AM@ ธรรมประเสริฐ เทิดปรกเศียร
จักมุเพียร เจิดมรรคพร
เมตตาสรรค์ มั่นเตือนสอน
รักอาทร รอนอธรรม

@ ธ โปรดสอน ทอนปรุงสร้าง
ตัว"กู"กร่าง แต่งกงกรรม
ปลุกยั่วละ ประโยชน์ล้ำ
คลายโศกนำ ค้ำสุขนาน

กาพย์โกสุม ๒๔ + กลบทกบเต้นต่อยหอย
ประยุกต์โดยคุณ chupong 10 ก.พ. 14
http://www.reurnthai.com/