เว็บไซต์อารมณ์กลอน เว็บไซต์สำหรับผู้มีกลอนในหัวใจ..

อารมณ์กลอน => โคลง => ข้อความที่เริ่มโดย: share ที่ 06 กุมภาพันธ์, 2565, 11:36:23 AMหัวข้อ: ผู้ใหญ่ พึง
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 06 กุมภาพันธ์, 2565, 11:36:23 AM


Friends share all things.
- Pythagoras

จากกระแส
โลกย์มายา

ผู้ใหญ่ พึง

@ รักแท้ธรรมก่อเกื้อ
ชุบชีพรักโอบเอื้อ
ไป่ร้องทวงถาม

@ คลายทุกข์ยามโศกเศร้า
รักมั่นเพียรเวียนเฝ้า
ขจัดร้ายเสกสวรรค์

มิใช่หรือครับ

เพื่อนร่วมโลก จง

@ มรรคาธรรม์ "ธรรมดา"
ไป่ใฝ่หาโลกย์ร้อน
สันติสุขใช่ใครป้อน
แค่ค้น"พ้นตน"

เมตตา อุเบกขา