เว็บไซต์อารมณ์กลอน เว็บไซต์สำหรับผู้มีกลอนในหัวใจ..

อารมณ์กลอน => ห้องเรียนรู้คำประพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: share ที่ 10 มิถุนายน, 2565, 12:31:14 AMหัวข้อ: โคลง สามคำสุภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 10 มิถุนายน, 2565, 12:31:14 AM


@ x x x อ ท/ท อ ....x w (x x)
x อ x x w .... อ ท
x อ x x ท .... อ ท* x w (x x)

w = คำสุภาพ
อ ท*
เพื่อสะดวก อาจเป็น ท อ ได้

@ เป็นลมโหมกระหน่ำร้าย
....เลวทราม
บ ปล่อยคอยคุกคาม
....ขุ่นแค้น
กระทำผ่านกาลนานแม้น
....ไม่ได้ใครชม

* ดัดแปลงจาก โคลงสี่สุภาพ
โดยใช้ บาท๑, บาท ๒ และ บาท ๔
ตำแหน่ง "คำสุภาพ" อยู่ที่

- ท้ายวรรคหลังของบาท๑
- ท้ายวรรคแรกของบาท๒ และ
- ท้ายวรรคหลังของบาท๔
สร้อยคำ มีได้ท้ายบาท๑
และ ท้ายบาท๔


หัวข้อ: Re: โคลง สามคำสุภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 11 มิถุนายน, 2565, 07:56:37 AM

Mark 7:15

15 there is nothing outside
the man which can defile him
if it goes into him;
but the things which
proceed out of the man
are what defile the man.

@ สิ่งใดให้แปดเปื้อน....เปรอะคน
ใช่สิ่งรอบล้อมดล.........ด่างพร้อย
แท้จากจิตคิดร้อย....เล่ห์ลิ้นตัณหา

@ ราคะโลภโอ่อ้าง......อวดตน
อัปลักษณ์พิการพิกล...กลบสิ้น
ดีชั่วเพียงพลิกลิ้น...ฤทธิ์ร้ายชิวหา

* โคลง สามคำสุภาพ
ดัดแปลงโดยใช้
บาท ๑, บาท ๒ และบาท ๔
ของโคลงสี่สุภาพ


หัวข้อ: Re: โคลง สามคำสุภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: share ที่ 23 มิถุนายน, 2565, 06:25:58 AM
โคลง สามคำสุภาพ

@ ชาติ คือ ฅนชาติเชื้อ
    ไทยไทย
คือ ทุกผู้! สมัครใจ
    ร่วมสร้าง
กูถูกกูดี! อ้าง
    อวดฟ้าดินไฉน ?