♥:ผลการประกวดกลอนเดือนธันวาคม๒๕๕๙หัวข้อ"วันพ่อ..ที่ไม่มีพ่อ?"