♥ประกวดกลอนฯ เดือนมิถุนายน หัวข้อ"คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล?"