ผลการประกวดฯเดือนมิถุนายน๒๕๖๐หัวข้อ"คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล?"