♥... ผลการประกวดกลอนสุภาพเดือนกันยายน๒๕๖๐หัวข้อ"เจ้าสาวมหาภัย?"