** พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย (๑๙ ตุลาคม วันเทคโนโลยีไทย)**