*** พระเมตตาหลั่งมาเพื่อปวงชน (โครงการแกล้งดิน) ***