** ๕ ธันวาคม ** - วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙ - วันชาติ - วันพ่อแห่งชาติ