♥ผลประกวดกลอนสุภาพประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ หัวข้อ"ต่อหน้ามะพลับ..ลับหลังตะโก?"