♥ผลประกวดกลอนสุภาพประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ หัวข้อ"เด็กติดถ้ำ..เป็นคำกลอน?"