... "เทคนิคการเขียนกลอน ๖ บทครับ?" ..♥♥ ระนาดเอก ♥♥